Artikkelit

…ja muut näppylät

käyttöliittymän tekstit esperantoksi

Käyttö­­­liittymällä tarkoitetaan laitteen, ohjel­miston tai minkä tahansa tuotteen osaa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. Toinen puoli jotain laitetta tai tuotetta on sen toiminnal­­lisuus eli mitä laite, tuote tekee. Nämä ovat erillisiä suunnittelu­­­prosesseja, vaikka luonnolli­­sesti nämä liittyvät toisiinsa. Käyttö­­­liittymä ei ole sama asia kuin ulko­­­asu, joka rajataan usein sisältämään vain muodot, värit ja mahdolli­sesti erilaisten ohjaimien…

Elämä on

… toivottavasti onnellista, mutta onko se silloin feliĉaa, gajaa vai ĝojaa? Feliĉa Ihminen on feliĉa silloin, kun hän on tyytyväinen johonkin tilanteeseen. Usein tämä ”tilanne” on elämä. Jos siis olen terve, perheen kanssa menee hyvin, raha­huolet eivät hirveästi paina ym., mi estas feliĉa. Feliĉa-onnellisuuteen voi pitkälti vaikuttaa itse omilla päätök­sillään, teoillaan tai sitten vain tuntuu,…

”Kunnes jälleen tapaamme”

Kunnes jälleen tapaamme oli vuonna 1982 televiossa näytetty 13-osainen sarja, joka sijoittui pieneen itä­anglialaiseen kylään Englannissa. Sotaan turtuneiden paikallisten elämä muuttuu täydellisesti vuonna 1943, kun kylään sijoitetaan yhdys­valtalainen pommitus­laivue. En muista sarjasta muuta kuin, että sen tunnus­sävelestä tuli suosittu Suomessa. Arvatenkin sarjaan juoneen kuului lennoilta palaavien sotilaiden odottaminen: ketkä palaavat, ketkä eivät. Odotan, kunnes palaat…

Veni, vidi, vici

tulin, näin, voitin

Veni, vidi, vici on tunnettu latinan­kielinen lausahdus, ”tulin, näin, voitin”, joka viittaa nopeaan, helppoon voittoon. Lausahduksen alkuperä on Julius Ceasarin kirjeessä, jonka hän kirjoitti ystävälleen Amantiukselle senaattiin lyötyään kapinoivan Bosporoksen kuninkaan Farnakeen Zelan taistelussa. Vaikka rooma­laisia oli reilusti vähemmän kuin pontos­laisia, he olivat veteraaneja ja osasivat sijoittua taktisesti parempaan asemaan, joten taistelu päättyi rooma­laisten voittoon….

…kolme, kaksi, yksi, nolla!

Kansainvälistäminen ja kotoistus Wikipedia määrit­telee internatio­nali­­­soinnin (kansain­­­­välistämisen) ja lokali­­­soinnin (kotoistuksen) toimiksi, joilla jokin tuote sovitetaan vieraaseen kulttuuriin ja/tai kieleen. Yleensä nämä toimet koskevat eri­laisia julkaisuja ja ohjelmistoja, esim. pesu­­kone säätimineen ja ohje­­kirjoineen tai WhatsApp-kännykkä­­sovelluksen asetusten tekstit. Näiden termien ero on, että kansain­­­­välistäminen tarkoittaa varautumista sovitta­miseen ja kotoistus varsinaista sovitta­mista. Kansain­­­­välistettäessä kännykkä- ja tietokone­­­­ohjelmistoja näihin määritellään…

Jaa, jaa

Lernussa ryöpsähti syyskuussa keskustelu niinkin pienestä esperanton sanasta kuin ”ja”. Sanan alkuperä on saksassa, jota Z puhui yhtenä äidin­­kielenään. Saksan sanalla ”ja” on kaksi merkitystä. Otetaan seuraava keskustelu: Habe ich recht? – Ja, du hast ja! Ensinmäinen ”ja” tarkoittaa ”kyllä”, jälkim­mäinen on vahvis­tava sana, joka suomeksi tässä kohtaa voisi olla ”toki” eli Olenko oikeassa? – Kyllä, olet…

Krom la barbaro

Otsikon on tarkoitus hauskasti viitata yhdys­­valtalaisen kirjailijan Robert Howardin 1930-luvulla luomaan myyttiseen hahmoon ja hänen jumalaansa nimeltään Crom. Hahmo tunnetaan suomeksi joko nimellä Conan Barbaari tai Conan Kimmerialainen. Kahdeksankymmentä­­luvulla eläneet muistavat tietysti kirjojen pohjalta filmatisoidun Iso-Arska -rymistyksen kuolemattomine lausahduksineen aiheesta, mikä on parasta elämässä, ja teologisen väittelyn eri jumalien voimasta. Tiedä häntä hauskuttaako otsikko ja avautuiko…

Minä itte

Esperantossa on parikin sanaa, jotka voidaan kääntää ainakin toisinaan sanaksi ”itse” – mem ja si. Suomen­­kieliselle nämä eivät yleensä tuota vaikeuksia, mutta jostain syystä esim. englannin­­kielisille kyllä. Mem Esperantossa vahvistava sana – esimerkiksi verbiä vahvistava adverbi – tulee yleensä pääsanansa edelle Kelkfoje neĝas en marto en nia lando. Tällainen vahvistava sana on myös mem – tosin sillä poikkeuk­sella, että se…

Sanojen roolien merkitsemisestä

Kävin tässä taannoin pitkästä aikaa oluella ystäväni kanssa. Ei, hän ei ole esperantisti vaan pikemmin nörtti. Tulinpa sitten hänen kanssaan keskustellessa ulos esperanto­­kaapistani, jolloin hän paljasti fundeeranneensa suomalais-ugrilaista yhteis­kieltä. Tästä aiheesta kirjoitan toiste, mutta keskustelumme tiivistyi kysymykseen, millä eri tavoilla sanojen roolit lauseessa voi merkitä. Olen nimittäin Lernun ja Duolingon foorumeilla saanut tahkoa tätä indo­­eurooppalaisten,…

Esperantoliike on kuollut! Eläköön esperanto!

Lahdessa heinäkuun lopulla pidetyn esperanton maailman­kongressin jälki­mainingeissa esille on jälleen noussut kysymys esperanto­­liikkeen kuolemasta. Tunnettu jutubisti Evildea puhui tästä aiheesta jo neljä vuotta sitten videossaan, jossa hän totesi, että kaikenmaailman esperanto­­yhdistykset oikestaan ovat kielen leviämisen este. Moni yhdistys lienee aikoinaan perustettu jossain homaranismon jälkihumussa tarkoituksenaan levittää yleistä hyvää. Kun yhteisestä yleisestä hyvästä ei – yllätys,…