Vastaus aiheeseen: Zagreb-metodi verkossa

Keskustelut Alkeet Zagreb-metodi verkossa Vastaus aiheeseen: Zagreb-metodi verkossa

  Tapani A.
  Osallistuja

  Tätä kirjoittaessa ”Esperanto 12 päivässä” -verkkokurssista ei ole olemassa suomenkielistä versiota. Se tarkoittaisi tämän Irja Klemolan vuonna 1989 julkaiseman pikku kirjasen siirtämistä digitaaliseen muotoon:

  (la zagreba metodo)

  ESPERANTO
  Johdatus kansainväliseen kieleen
  Enkonduko en la internacian lingvon

  Se sisältää monin osin käypää tekstiä, mutta vaatisi kumminkin suomenkielisten selityksien kieliasun modernointia ja samalla suoranaisten virheiden korjaamista.

  Toivottavasti jostakin löytyy talkootunteja pelkäämätön työmyyrä, sillä kirjanen todella ansaitsisi tulla siirretyksi verkkokurssin muotoon.

  0
  0