svedalingvaj

artiklar på svenska

Har Norden et språkfelleskap? – Onko Pohjoismaista kieliyhteisöä?

Norden behöver alla sina språk + ETT GEMENSAMT! * Pohjoismaat tarvitsevat kaikki kielensä + YHTEISEN! * Tarvitaan sekä realismia että idealismia. Reilusta viestinnästä tuskin voi puhua, jos se toimii vain osalle kokonaisuudesta. Siksi tarvitaan yhteinen kieli, jota kaikki voivat helposti ymmärtää ja jolla voi ilmaista itseään. Tämän pitäisi olla lähtö­kohtana, jos haluamme säilyttää ja jopa…

Internets baksida för esperantorörelsen

Min förra artikel om internets inverkan på esperanto blev under några dagar lite av en snackis, omnämnd till och med av Youtube-superstjärnan Evildea (alltså, av Esperantomått mätt superstjärna). Detta förvånade mig lite, eftersom ämnet inte är särskilt originellt, och inte heller min slutsats. Men häromdagen började jag fundera lite på om internets uppslukande av esperantisterna…

Esperanto – ett utdöende språk?

Observera att denna text inte är en vetenskaplig essä, utan ett argumenterande kåseri, helt baserad på mina egna observationer och subjektiva slutsatser. Sedan jag började intressera mig för esperantorörelsen i mitten av 00-talet så har ett ämne ständigt återkommit. Nej, jag talar inte om behovet av reform eller hur hemsk ackusativen är, utan om esperantospråkets…