Mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi?

Keskustelut Alkeet Mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi?

 • Kirjoitus
  Juha Metsäkallas
  Osallistuja

  Tulipa puheeksi Turun esperantoyhdistyksen oppitunnilla, mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi. Lernun sanakirjan mukaan ensinmainittu tarkoittaa ”huolehtia, välittää” ja jälkimmäinen ”huolehtia”. Tästä ei nyt paljon ole apua.

  PIV antaa verbille zorgi seuraavat määrittelyt ja esimerkit. Kaikki esimerkit ovat Zamenhofilta ja niiden käännökset luonnollisesti ovat omiani.

  1. Serioze direkti sian atenton k agadon al ies bono
   a)
   (pri) zorgu pri vi kaj nenion pli: huolehdi itsestäsi äläkä mistään muusta
   b)
   (tr) ni eniris en la hotelon por rigardi, ĉu la traveturantoj estas bone zorgataj: menimme hotelliin tarkistaaksemme, huolehdittiinko kauttakulkijoista hyvin
  2. (ntr) Apliki sian atenton, ke ago estu bone plenumita
   la celo de nia gazeto estas zorgi pri la vastigado de la lingvo
   : lehtemme tarkoitus on huolehtia kielen leviämisen edistämisestä
  3. (ntr) Maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io, kion oni opinias grava
   lingvo natura tute ne bezonas zorgi pri facileco: luonnollisen kielen ei tarvitse välittää helppoudesta
  4. (tr) Konscience fari, plenumi (taskon ktp)
   faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
   : tee tehtäväsi ja Jumala huolehtii muusta

  Verbille prizorgi annetaan synonyymi flegi ja esimerkki prizogi malsanulon, ĝardenon. Täytyy siis tarkistaa verbin flegi määritelmä.

  1. (tr) Prizorgi iun malsanan aŭ malfortan
   tage kaj nokte ŝi flegis la malsanan infanon
   : yötäpäivää hän hoiti sairasta lasta
  2. (tr) Prizorgi ion kun amo
   siajn florojn ŝi ne flegis
   : kukkiaan hän ei hoitanut

  Lernunkin mukaan flegi ja näin ollen prizorgi on siis ”hoitaa, hoivata”.

  2
  0
 
 • vastauksia
   Tiina Oittinen
   Osallistuja

   Dankon pro klarigoj. Mi ne vere pensis la diferencon inter zorgi kaj prizorgi, sed kredas tamen ke instinkte uzi ilin tamen ĝuste.

   Mutu-tuntumalla olen käyttänyt kyseisiä verbejä yleensä oikein, mutta hyvä saada selvennys.

    

   1
   0
 

Avainsanat: ,

 • Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.