Mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi?

Keskustelut Alkeet Mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi?

 • Kirjoitus
  Juha Metsäkallas
  Osallistuja

  Tulipa puheeksi Turun esperantoyhdistyksen oppitunnilla, mitä eroa on verbeillä zorgi ja prizorgi. Lernun sanakirjan mukaan ensinmainittu tarkoittaa “huolehtia, välittää” ja jälkimmäinen “huolehtia”. Tästä ei nyt paljon ole apua.

  PIV antaa verbille zorgi seuraavat määrittelyt ja esimerkit. Kaikki esimerkit ovat Zamenhofilta ja niiden käännökset luonnollisesti ovat omiani.

  1. Serioze direkti sian atenton k agadon al ies bono
   a)
   (pri) zorgu pri vi kaj nenion pli: huolehdi itsestäsi äläkä mistään muusta
   b)
   (tr) ni eniris en la hotelon por rigardi, ĉu la traveturantoj estas bone zorgataj: menimme hotelliin tarkistaaksemme, huolehdittiinko kauttakulkijoista hyvin
  2. (ntr) Apliki sian atenton, ke ago estu bone plenumita
   la celo de nia gazeto estas zorgi pri la vastigado de la lingvo
   : lehtemme tarkoitus on huolehtia kielen leviämisen edistämisestä
  3. (ntr) Maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io, kion oni opinias grava
   lingvo natura tute ne bezonas zorgi pri facileco: luonnollisen kielen ei tarvitse välittää helppoudesta
  4. (tr) Konscience fari, plenumi (taskon ktp)
   faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
   : tee tehtäväsi ja Jumala huolehtii muusta

  Verbille prizorgi annetaan synonyymi flegi ja esimerkki prizogi malsanulon, ĝardenon. Täytyy siis tarkistaa verbin flegi määritelmä.

  1. (tr) Prizorgi iun malsanan aŭ malfortan
   tage kaj nokte ŝi flegis la malsanan infanon
   : yötäpäivää hän hoiti sairasta lasta
  2. (tr) Prizorgi ion kun amo
   siajn florojn ŝi ne flegis
   : kukkiaan hän ei hoitanut

  Lernunkin mukaan flegi ja näin ollen prizorgi on siis “hoitaa, hoivata”.

  2
  0
 
 • vastauksia
   Tiina Oittinen
   Osallistuja

   Dankon pro klarigoj. Mi ne vere pensis la diferencon inter zorgi kaj prizorgi, sed kredas tamen ke instinkte uzi ilin tamen ĝuste.

   Mutu-tuntumalla olen käyttänyt kyseisiä verbejä yleensä oikein, mutta hyvä saada selvennys.

    

   1
   0
   Juha Metsäkallas
   Osallistuja

   Äsken näin eräässä tekstissä lukuisissa kohdin prizorgi muussa kuin hoivaamista tarkoittavassa merkityksessä, joten rupesin miettimään tätä uudestaan. PIV tosiaan antaa edellä mainitsemani synonyymin flegi ja esimerkit. Mutta, mutta… ReVo antaakin verbille prizorgi määritelmän zorgi pri ja esimerkiksi seuraavat esimerkit:

   • Mi prizorgis miajn aferojn en la urbo kaj mi ne povis veni.
   • Jen vi prizorgis por ni ĉion ĉi tion; kion mi povas fari por vi?
   • Li rigardu kaj prizorgu mian proceson kaj defendu min.

   Kaikki kolme poimimaani esimerkkiä ovat Zamenhofilta. Ensimmäinen kirjan Marta ja kaksi muuta vanhan testametin käännöksestä. Yhdessäkään ei ole kysymys sairaan tai heikkokuntoisen hoitamisesta tai minkään hellästä hoitamisesta.

   Onko siis niin, että PIV on tältä osin puutteellinen? Toisaalta PIV:ä on syytetty siitä, että se sisältää ahtaita määritelmiä, “niin kuin asioiden kuuluisi olla”, missä ReVoa on syytetty löperyydestä, “mitä kaikkea ihmiset nyt sattuvat puhumaan”. Olisiko prizorgin kohdalla kyse tästä?

   0
   0
 

Avainsanat: , ,

 • Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.