Vierasperäiset nimetVierasperäisillä nimillä tai sanoilla (fremdvortoj) tarkoitetaan esperanton yhteydessä yleensä erilaisia nimiä ja nimistä johdettuja sanoja.

Henkilönimet

Henkilönimet voi joko jättää alkuperäiseen kieliasuunsa tai esperantintaa. Esim.

  1. Heikkilän perhe : la familio Heikkilä
  2. Heikkilä : Heikkilä
  3. Heikkilä : Hejkila

Joissakin tapauksissa nimen yhteyteen voidaan lisätään määre, joka osoittaa, minkä nimestä on kysymys (tapa 1 yllä). Tällöin esim. taivuttaminen tapahtuu taivuttamalla määrettä, la familion Heikkilä, la familioj Heikkilä jne. Tapaa ei vain aina voi käyttää, sillä mikä olisi yhden yksittäisen ihmisen määre. Tietty voi käyttää sinjoro Heikkilä tai sinjorino Heikkilä, mutta suomenkielinen heti älähtää, että entäs jos ei tiedä. Onko ”Heikkilä nimitettiin ministeriksi” : Sinjoro vai sinjorino Heikkilä estas nomumita ministro? (kirjoitusvirhe korjattu 30.12.2018) Pelkkä la homo Heikkilä, kuulostaa tyhmältä.

Pelkän (tapa 2) nimen käytöstä seuraa taivutusongelma. Käytännössä taivutusongelma koskee akkusatiivia. Käyttääkö virallista n-päätettä, jättääkö taivuttamatta kokonaan vai na-neologismia?

Tapasin Heikkilän : Mi renkontis Heikkilä-n vai Mi renkontis Heikkilä vai Mi renkontis na Heikkilä

Alkuperäisen kieliasun käyttö voi olla ongelmallista joko ääntämisen (osaavatko esim. korealaiset ääntään suomalaisen nimen Heikkilä?) tai kirjoittamisen (vastaavasti osaavatko suomalaiset lukea ja ääntään korealaisen nimen 문재인?) kannalta. Niinpä jonkinlainen sääntö on, että ei-latilaisperäisiä merkkejä ei käytetä.

Joissakin tapauksissa nimestä voidaan käyttää esperantoon muokattua muotoa (tapa 3), mutta sen käyttö olisi hyvä varmistaa ao. henkilöltä itseltään. Vrt. Orpo → Orpon vai Orvon.

Paikannimet

Paikannimissä on sama ongelma kuin henkilönimissä, mutta määreiden käyttö on helpompaa: urbo Turku, rivero Aura jne. Tavaksi on tullut, että maiden pääkaupungeilla ja suurten esperantotapahtumien paikkakuntien nimet väännetään esperantoksi.

  • Reykjavik → Rejkjaviko
  • 서울 → Seulo
  • Lahti → Lahtio

Nimijohdannaiset

Nimijohdannaiset on muodostettu jonkun henkilön nimestä:

  • Louis Pasteur → pastörointi
  • Artturi Ilmari Virtanen → AIV-rehu

Koska nimijohdannaiset ovat yleisnimiä, näistä muodostetaan omat esperantoversiot:

  • pasteŭrizado
  • AIV-furaĝo
1
0