Nähdä vaan ei katsoa?



Itselläni menevät helposti sekaisin verbit vidi, rigardi ja spekti. Kaikkihan tarkoittavat jonkinlaista visuaalista havannointia:

 • La avino vidas la televidilon sur la tablo : Isoäiti näkee pöydällä television.
  Vidi on nähdä, kyetä näkemään, joten isoäidin silmän verkko­kalvolle muodostuu kuva laitteesta. Isoäiti siis näkee itse laitteen eli televidilon. Ja televisio on pöydällä, ei isoäiti.
 • La avino rigardas la televidilon sur la tablo : Isoäiti katselee pöydällä olevaa televisiota.
  Rigardi on katsoa, katsella, joten isoäiti enemmän tai vähemmän tuijottaa laitetta. Ja edelleen laite on pöydällä, ei isoäiti.
 • La avino spektas televidon : Isoäiti katselee televisiota.
  Spekti tarkoittaa jonkin esityksen seuraamista (muistisääntö: spektaakkelia spektataan eli Oni spektas spektaĵon), joten isoäti ei katsele laitetta vaan esim. Art Teatron häikäisevää esitystä.
Kaikki olisi jotenkuten selvää, jos tämä olisi tässä, mutta…

Kauas katsominen on saksaksi kirjaimellisesti fehrsehen, mutta tarkoittaa television katsomista (tele on käsittääkseni kreikkaa ja tarkoittaa kaukaista). Tuon pohjalta esperantoksi voidaankin sanoa

 • La avino televidas matĉon : Isoäiti katselee/seuraa matsia televisiosta

vaikka siis perusmerkityksessään vidi tarkoittaa, että kykenee näkemään.

Romaanisten kielten puhujat sanovat kuitenkin todennäköisesti

 • La avino rigardas la televidon : Isoäiti katselee televisiota (lähetystä, ei laitetta).

omien kieltensä pohjalta.

Lisäksi rigardi voi tarkoittaa muunkinlaista katselemista:

 • Rigardu mem, ĉu la romulanoj ankoraŭ atendas! : Katso itse, vieläkö romuluslaiset odottavat!
  Tässä rigardi on pikemmin havaitsemista, varmistamista, romuslaisia ei ole tarkoitus tuijottaa.
 • La avino rigardas televidon kiel sia plej grava fonto de novaĵoj : Isoäiti pitää televisiota tärkempänä uutislähteenään/Isoäidille televisio on tärkein uutislähde.
  Tässä rigardi tarkoittaa ”pitää jonakin”, ja yleensä lauseessa esiintyy vertailu ”kiel” tai ”ol”.
 • La avino rigardas aĉeti televidilon :  Isoäiti harkitsee television ostamista.
  Tässä rigardi on siis harkitsemista, ja luontevampaa olisikin sanoa Avino konsideras aĉeti televidilon.
 • La avino rigardas bofilon malafable : Isoäiti katselee vävyään pahansuovasti.
  Tässä rigardi tarkoittaa tunteen ilmaisemista silmin, katseella (esim. paha silmä).

Suurinta osaa television ohjelmistoa ei voi pitää sellaisina spektaakkeleina, että spekti tuntuisi luontevalta. Joihinkin lähetyksiin spekti kuitenkin sopii:

 • La avino spektas la filmon : Isoäiti katselee elokuvaa.
 • La avino spektas la Nobel-ceremonion en la televido : Isoäiti katselee Nobel-juhlaa televisiosta.
  Huomaa televido, koska juhla on osa lähetystä, ei osa laitetta.

Lopuksi ainakin itselläni spekti sekoittuu helposti verbiin aspekti, näyttää joltakin:

 • La avino aspektas pale : Isoäiti näyttää kalpealta

jossa valo kuitenkin kulkee toiseen suuntaan, poispäin subjektista.

PS. Loogisesti ajatellen televidigi olisi televisoida, mutta ehkä sittenkin tulee paremmin ymmärretyksi, jos käyttää verbiä elsendi, lähettää (yleisjakeluna).
0
0