KukoloRoel Haveman ‑niminen alanko­­maalainen omistaa pienen käännös­­­toimiston nimeltä Tekstoj. Havemanin käännöksiä tai tekstejä olet toden­­näköisesti kuulut, koska hän kääntänyt mm. Akordolle, Korelle ja Morice Beninille lauluja. Mainittujen artistien lauluja on saatavilla mm. Vinil­­kosmosta.

Mikä on Kukolo?

Tekstoj-sivustolla on esperanton­­­kielinen haku­­­kone Kukolo, jonka on luonut Ĵerome Vaŝe. Haku­­kone toimii siten, että se tunnistaa haku­­­sanan sana­­­luokan ja laatii sen perusteella haku­­­ehdon, jossa ovat sanan kaikki taivutus­­­muodot. Haku­­­ehtoon lisätään myös vaihto­­­ehtoiset kirjoitus­­­tavat ns. hattu­­­kirjaimille – siis esim. ĉ, cx, ch ja æ1.

Jos siis annat haku­­­sanaksi esim. enamiĝi tai vaikka jonkin sen taivutus­­­muodon, sanotaan enamiĝus, Kukolo tunnistaa, että kyseessä on verbi. Tällöin haku­­­kone laatii haku­­­ehdon

enamiĝos OR enamigxos OR enamighos OR enamiøos OR enamiĝas OR enamigxas OR enamighas OR enamiøas OR enamiĝis OR enamigxis OR enamighis OR enamiøis OR enamiĝus OR enamigxus OR enamighus OR enamiøus OR enamiĝu OR enamigxu OR enamighu OR enamiøu OR enamiĝi OR enamigxi OR enamighi OR enamiøi

mikä tarkoittaa, että haetaan verbin enamiĝi kaikki taivutus­­muodot kaikilla neljällä tavalla kirjoitettuna.

Vastaavasti substantiiville aŭto haku­­­ehdoksi tulee

aŭtojn OR auxtojn OR autojn OR aýtojn OR aŭtoj OR auxtoj OR autoj OR aýtoj OR aŭton OR auxton OR auton OR aýton OR aŭto OR auxto OR auto OR aýto

Lisäksi haun voi rajoittaa kohdistumaan johonkin tiettyyn sivustoon tai rajoittaa sivuston pois. Valmiina luettelossa on tunnettuja Esperantujon sivustoja, toki rajauksen lisätä myös käsin.

Näin laaditun haku­­­ehdon Kukolo sitten lähettää Googlelle, joka tekee varsinaisen haun. Loppu­­­tuloksena käyttäjän eteen lävähtää Googlen hakutulos­­­sivu, esperantoksi tietenkin.

Ensivaikutelmani

Ŭaŭ! Tämänhän on hieno idea! Oikein näppärä tapa hyödyntää esperanton sanojen säännön­­mukaisuutta. Täytyypä kokeilla. Hmm, jos annan haku­­­sanaksi kokonaiseen lauseen mi legas libron, Kukolo laatii haku­­­ehdoksi

mi legos OR legas OR legis OR legus OR legu OR legi librojn OR libroj OR libron OR libro

Tämä ei vain vastaa sitä, mitä ihminen yleensä odottaa eli että ensin on sana mi sitten tulee verbin legi jokin taivutus­­­muoto ja lopuksi samassa virkkeessä olisi sana libron.

Toisekseen koko haku­­­kone Kukolon ulko­­asu näyttää hieman vanhan­­­aikaiselta.

Kolmannen seikan tajusin vasta jonkin ajan kuluttua. Ajattele, jos Kukolon voisi upottaa omalle sivustolle


  1. Tuohon viimeksi mainittuun en ole törmännyt. Jos arvata täytyy, veikkaisin sen viittaavan Latin-3 ‑merkistö­­­koodaukseen. ↩︎
0
0