Kyllä mä sulle tekniikan näytänEnglanninkielessä sanaa technology käytetään usein tarkoitta­massa jotain teknistä menetelmää. Tämä liiotteleva tapa on englannin(kin) kieli­opin vastainen, koska pääte -logy osoittaa alku­kielensä kreikan logos-sanan mukaisesti oppia. Valitettavasti tämä väärä tapa on tarttunut suomeenkin. Räikein esi­merkki on syksyisin työehtosopimus­neuvotteluiden aikoihin uutisissa vähän väliä esiintyvä työnantaja­liitto nimeltään Teknologiateollisuus, joka ei nimestään huolimatta edusta tuotanto­toimintaa, joka jotenkin jalostaisi oppeja (mitä se sitten ikinä tarkoittaisikaan), vaan pikemminkin on erilaisia tekniikoita tuotannossaan hyödyntävien yritysten liitto. Nämä yritykset toimivat kone- ja metallituote­teollisuudessa, elektroniikka- ja sähkö­teollisuudessa, tietotekniikka-alalla, suunnittelu- ja konsultointi­alalla tai metallien jalostus­alalla1. Onhan tuo pitkä lista, joten ymmärrän, ettei liiton nimenä ”Kone- ja metallituote­teollisuuden, elektroniikka- ja sähkö­teollisuuden, tietotekniikka-alan, suunnittelu- ja konsultointi­alan ja metallien jalostus­alan työantaja­liitto” ole kovin kätevä. Mutta eipä minulle ole maksettu nimen keksimi­sestä, kuten on varmasti jollekin konsultti­puljelle nykyisestä nimestä.

Esperantoonkin näyttää pesiytyneen sana teknologio (tai vanhahtavassa kirjoitus­asussa teĥnologio2 tässä aivan väärässä merkityksessä. PIV nimittäin toteaa

teknik/o: Tuto de la metodoj k procedoj, uzataj por plenumi verkon aŭ produkti objekton

ynnä

teknologi/o

1 Scienco pri la iloj, procedoj k metodoj, uzataj en industrio por fabrikado de teknikaj objektoj. Sin. teknikologio.
2 Etnologia studo de la evoluo de teknikoj. Sin. teknikologio.

Huomattavaa tuossa on, että tekniko, tekniikka, tarkoittaa joukkoa useita menetelmiä ja käytäntöjä. Yksittäinen menetelmä on näin ollen teknikaĵo tai yleisemmin, suoraan tekniikan määritelmästä metodo tai procedo.


  1. Lähde Teknologiateollisuus.fi ↩︎
  2. Tuo vanhahtava on tietty suhteellista. Itse olen sitä mieltä, ettei kirjainta ĥ tarvita lainkaan, vaan se voidaan useimmiten korvata kirjaimella k. Sitten on tietysti niitä, jotka soimaavat PIV:iä tämän ”risti­retkestä kirjainta ĥ vastaan”. ↩︎
0
0