Umpah-pahUpotus Wikipediasta

Umpah-pah on Asterixin piirtäjä-käsikirjoittaja-kaksikon Albert Uderzon ja René Goscinnyn vähemmän tunnettu sarja­­­kuva.

Tätä enimmäkseen Uuteen Ranskaan sijoittuvaa sarjaa ilmestyi aikoinaan viisi albumia, ja niissä seikkaili Umpah-pah ‑niminen intiaani.

Um sen sijaan on esperanton pääte, jonka PIV määrittelee seuraavasti.

Suf. sen difinita senco, uzata por derivi vortojn kies rilato al la rad. estas malpreciza k ne esprimebla per alia suf.

Tuo ”vailla määriteltyä merkitystä” on kirvoittanut jotkut luulemaan, että kyseessä olisi jonkin­­lainen jokeri­­­­pääte (vrt. ”jokeri­­­prepositio” je), minkä avulla voisi luoda uusia sanoja vapaasti. Näinhän asia ei ole, vaan päätteelle on vakiintunut viisi käyttö­­­­aluetta. Huom. esi­­­merkkejäni ei pidä lukea tyhjen­tävinä luetteloina vaan pelkästään… esi­­merkkeinä.

Agi per io

Kolme ensimmäistä käyttö­­­aluetta koostuvat verbeistä, joista tietysti voidaan johtaa muitakin sanoja. Ensimmäisen alueen muodostavat verbit, jotka jotenkin kuvaavat kanta­­­­sanalla tehtävää toimintaa. Verbien kuvaama toiminta on usein pitkä­­­­kestoista.

 • folio → foliumi : lehti → lehteillä, selailla (kirjaa, lehteä)
 • palpebro → palpebrumi : silmäluomi → räpyttää (silmiä), räpytellä
 • okulo → okulumi : silmä → katsella, silmäillä ihaillen
 • brako → brakumi : käsi­varsi → syleillä

Suomeksi tällaisilla verbeillä on usein pääte ‑lla/llä ja vastaavasti verbeistä luodut substan­tiivit (foliumo, palpebrumo jne.) kääntyvät ‑lu/ly-päätteisiksi substan­tiiveiksi: selailu, räpyttely jne.

Provizi per io

Toisen alueen muodostavat verbit, joiden kanta­­­sana on jokin aine, jota toiminnassa käytetään.

 • aero → aerumi : ilma → tuulettaa
 • suno → sunumi : aurinko → ottaa aurinkoa
 • sukero → sukerumi : sokeri → kuorruttaa sokerilla, sokeroida
 • sapo → sapumi : saippua → saippuoida

Teknisissä teksteissä käytetään usein tässä merkityksessä epä­­­virallista päätettä izi, esim. elektro → elektrizi : sähkö → sähköistää. Lue lisää päätteestä izi PMEG:stä.

Ekzekutado

Kolmannen alueen verbit viittaavat kaikki teloitukseen, surmaamiseen. Kanta­­­sana osoittaa surmaamis­­­tavan tai -välineen.

 • kruco → krucumi : risti → ristiin­naulita
 • pendi → pendumi : roikkua → hirttää
 • ŝtono → ŝtonumi : kivi → kivittää
 • dek → dekumi : kymmenen → desimoida1
 • gaso → gasumi : kaasu → kaasuttaa hengiltä
 • kvarono → kvaronumi : neljännes → surmata paloittelemalla neljään osaan2

Vestaĵparto

Ehkä oudoin käyttö­­­alue päätteelle um on sen käyttö osoittamaan vaatteen osaa, joka peittää kanta­­­­sanan osoittaman ruumiin­­­osan.

 • kolo → kolumo : kaula → (irto)kaulus
 • mano → manumo : käsi → kalvosin, hihansuu
 • plando → plandumo : jalka­pohja → kengän­pohja
 • buŝo → buŝumo : suu → kuono­­koppa

Nombrosistemo

Jostain syystä on keksitty, että numero­­­­järjestelmät ilmoitetaan käyttäen päätettä um sen sijaan, että käytettäisiin sanaa baza.

 • du → duuma nombro­sistemo : kaksi → binäärinen numero­­­järjestelmä
 • dek → dekuma nombro­sistemo : kymmenen → kymmen­­kantainen numero­­järjestelmä
 • dek ses → deksesuma nombro­sistemo : kuusitoista → heksa­­desimaalinen numero­­järjestelmä

Vakiintuneita um-sanoja

Edellä mainittujen käyttö­­­­aluiden ulko­­­puolelle jää vielä joukko sanoja, mutta ne eivät muodosta mitään yhtenäistä käyttö­­­­aluetta.

 • malvarma → malvarmumi : kylmä → kylmettyä, sairastua flunssaan
 • plena → plenumi : täysi → täyttää annettu tehtävä, suorittaa velvollisuus
 • cerbo → cerbumi : aivot → pähkäillä, tuumailla
 • loto → lotumi : arpa → arpoa arvalla
 • komuna → komunumo : yhteinen → kunta, yhteisö
 • proksima → proksimume : läheinen → arviolta, suunnilleen

Sekä tietysti

 • umo : jokin, härpäke, kapine, olio, vehje, asia jonka nimeä ei juuri nyt muista, outo asia, asia jota ei voi kuvailla

Tarpeettomia um-sanoja

Tarpeettomia um-sanoja ovat sanat, joissa jo päätteetön sana ilmaisee ilmeisen käyttö­­­tavan. Esim.

 • *butonumi* = butoni : napittaa
 • *akvumi* = akvi : kastella
 • *salumi* = sali : suolata
 • *tendumi* = tendi : telttailla

Voiko uusia um-sanoja keksiä?

Kun kerran päätteen merkitystä ei ole lyöty lukkoon, herää helposti kysymys, voiko uusia um-sanoja luoda. Konaisen uuden käyttö­­­­alueen luominen on minusta hieman arveluttavaa, mutta yksittäisten sanojen, mikä ettei. Varsinkin jos sanaa tarvitaan juuri siinä hetkessä ja sana tulee suljetun joukon käyttöön. Esim. sandalo → sandalumi : sandaali → viihtyä sandaaleissa.

Lähde PMEG.


 1. Kyseessä on Rooman valta­­kunnan armeijoissa käytössä ollut joukko­­­rangaistus­­menetelmä. ↩︎
 2. Näyttävä julkinen teloitus­­­­menetelmä on ollut sitoa ihminen käsistään ja jaloistaan neljään eri hevoseen, jotka sitten on lähetetty eri suuntiin. Menetelmää käyttivät esim. espanja­laiset niinkin myöhään kuin vuonna 1781 surmatessaan perulaisen vapaus­­­­taistelijan Túpac Amaru II:n. ↩︎
0
0