Kokeen läpäiseminenJälleen kerran Stack Exchangesta napattua…

Miten ilmaista ”läpäisin kokeen”?

Esperanton perus­teoksiin lasketaan Zamenhofin kirjoittama Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto, joka suomeksi voisi olla nimeltään Esperanto-kielen perus­lukemisto. Tämä ensimmäisen kerran vuonna 1903 ilmestynyt kokoomateos sisältää joukon erityylisiä tekstejä, joista osa on alkujaankin kirjoi­tettu esperantoksi, osa taas on käännöksiä. Mukana on aiemmin julkaistuja kirjoituksia mm. La Esperantisto ‑lehden artikkeleita, loput on kirjoitettu tätä teosta varten. Ei, en ole lukenut teosta  enkä luultavasti luekaan, ei vain kiinnosta.

Mutta miten Fundamenta Krestomatio liittyy tämän artikkelin aiheeseen, kokeen läpäiseminen? Teoksessa nimittäin käytetään verbiä elteni, joka PIV:n mukaan tarkoittaa

1. rezisti, plu resti sencede antaŭ atako:

la arbo ne povis elteni la baton de la ventego; via projekto ne eltenas la ekzamenon

2. pacience toleri, persiste elporti:

multe entreprenis, sed ne multe eltenis; fine mi ne povis jam pli elteni

ja jolle Lernun sana­kirja antaa suomennoksen kestää, sietää, kärsiä.

Fundamenta Krestomatio käyttää verbiä merkityksessä ”läpäistä koe” ilman, että otetaan kantaa, onko saavutettu arvosana kokeen läpäisseen mielestä riittävä. Toisin sanoen elteni tarkoittaa, että arvosana on vähintään vitonen perinteisellä peruskoulu­asteikolla 4–10. Näin ollen laŭfundamentaisin ilmaisu olisi

  • Mi eltenis la ekzamenon.

Mutta Fundamenta Krestomatio on liki ainoa lähde, jossa kokeen läpäisyä kuvataan verbillä elteni, joten käytännössä asia ilmais­taneen toisin.

Ensimmäiseksi mieleen tulee sukcesi, onnistua.

  • Mi sukcesis en la ekzameno.

Tämä voidaan kuitenkin ymmärtää niin, että kokeeseen osallistuja saavutti haluamansa arvo­­sanan (esim. yhdeksikön) eikä pelkästään siten, että hän ei saanut hylättyä tarkoittavaa arvo­sanaa (siis enemmän kuin nelosen). Tosin Tekstarossa olevien tekstien mukaan näin ei kuitenkaan tapahdu.

Toinen vaihto­ehto on trapasi.

  • Mi trapasis la ekzamenon.

Etu­liite tra tähdentää läpi­­käymistä, läpäisemistä. Vaikka verbillä trapasi on kirjai­mellinen merkitys ”kulkea jonkin läpi”, esim. Ne trapasu tiun parkon!, sillä on myös kuvannollinen merkitys ”kokea (läpi)”, mikä sopii tähän yhteyteen.1 (Sanojen tra ja trans eroista kirjoitan toiste.)

Kolmas vaihto­­ehto perustuu havaintoon, että esperantossa sanoja voi helposti muuttaa esi­merkiksi substantiivista verbiksi: ekzameno → ekzameniĝi. Nyt vain on niin, ettei pelkkä ekzameniĝi riitä kuvailemaan hyväksyttyä suoritusta, se kun tarkoittaa ainoastaan kokeeseen osallistumista. Kokeen läpäiseminen täytyy ilmoittaa erikseen.

  • Mi sukcese ekzameniĝis.

Tuo sukcese johdattaa viimeiseen vaihto­­ehtoon. Suomeksi sanotaan, että ”koe tehdään”, joten…

  • Mi sukcese faris la ekzamenon.

millä taatusti tulee ymmärretyksi, vaikkei kenties olekaan täysin tyylillisesti oikein.

Miten ilmaista ”reputin kokeessa”?

Koska verbi elteni esiintyy kokeen läpäisemisen merkityk­sessä vain Fundamenta Krestomatiossa ja silloinkin ilmeisesti vain myönteisessä merkityksessä, ei kokeen reputtamista välttämättä voi ilmaista Mi ne eltenis…. Ainakin minulle tuosta tulee outo mieli­kuva, jossa kokeeseen osallistuja yht’ äkkiä säntää ulos tai muuten luhistuu kesken kokeen.

Sen sijaan mikään ei estä muiden vaihto­­ehtojen negatoimista.

  • Mi ne sukcesis/malsukcesis en la ekzameno.
  • Mi ne trapasis la ekzamenon.
  • Mi ne sukcese ekzameniĝis.
  • Mi ne sukcese faris la ekzamenon.

Kaipa sanaparin ne sukcese voi halutessaan korvata sanalla malsukcese.

  1. Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi ymmärtää sanan ”koe” alku­perä.
0
0
11.4.2020