Mal-, ne- vai sen-?Esperantossa voi osoittaa jonkinlaista vastakohtaa kolmella eri etuliitteellä mal-, ne- ja sen-, mikä luonnollisesti herättää kysymyksen, mikä on näiden ero.

mal-

Etuliite mal- osoittaa suoraa, täyttä vastakohtaa, mistä seuraa, että sitä voi käyttää ainoastaan sellaisten sanojen kanssa, joille voidaan ajatella tuollainen vastakohta. Tällaisia sanoja ovat lukuisat ominaisuutta, tapaa, toimintaa, sijaintia tai suuntaa osoittavat sanat.

ominaisuus

Ominaisuutta osoittavat monet sananvartaloltaan adjektiiviluonteiset sanat.

 • bona ↔︎ malbona
 • bela ↔︎ malbela
 • feliĉa ↔︎ malfeliĉa

Huomaa, ettei etuliite suinkaan ole käyttökelpoinen kaikkien adjektiivien kanssa. Esimerkiksi mitä tarkoittaisi malblanka? Värit eivät käy siksi, ettei niillä ole mainittua suoraa, täyttä vastakohtaa. Kaikki kun ei ole musta-valkoista.

Etuliitettä voidaan käyttää myös substantiiviluonteisista sanoista muodostettujen adjektiivien kanssa

 • graso → grasa ↔︎ malgrasa
 • moralo → morala ↔︎ malmorala

sekä tietysti myös sellaisten substantiivien kanssa, joilla on vastakohta.

 • lumo ↔︎ mallumo
 • ordo ↔︎ malordo
 • simetrio ↔︎ malsimetrio

Yhteistä näille on, että sanat siis kuvaavat jotakin ominaisuutta.

tapa

Kolmas ryhmä sanoja, joihin etuliite voidaan liittää, on tavan adverbit. Tällöin etuliitteellinen sana osoittaa vastakkaista tapaa.

 • kiel ↔︎ malkiel
 • pli ↔︎ malpli
 • tro ↔︎ maltro

Huomaa, että joitakin primitiivisiä adverbejä voi pitää jossain määrin tavan adverbeinä, mutta näistä ei voi muodostaa etuliitteellä mal- vastakohtaa. Ei siis esimerkiksi baldaŭ ↔︎ *malbaldaŭ* tai ankoraŭ ↔︎ *malankoraŭ*.

toiminta

Etuliite on käyttökelpoinen myös monien verbien kanssa. Nämä verbit usein osoittavat tilan muutosta, jolloin vastakohta on päinvastainen muutos.

 • ami ↔︎ malami
 • fermi ↔︎ malfermi
 • helpi ↔︎ malhelpi
 • ŝlosi ↔︎ malŝlosi
 • sukcesi ↔︎ malsukcesi

sijainti ja suunta

Myös monille sijainneille ja suunnille on helposti löydettävissä vastakohta.

 • antaŭ ↔︎ malantaŭ
 • supren ↔︎ malsupren
 • dekstra ↔︎ maldekstra

ne-

Kieltosana ne kieltää jonkin, joten etuliitteenä se osoittaa jonkin poissaolemista, puuttumista. Tällöin on kyse jostakin, jota yleensä ilmaisee adjektiivi, harvemmin substantiivi.

 • ĝentila ↔︎ neĝentila
 • fermita ↔︎ nefermita
 • plena ↔︎ neplena
 • turkuano ↔︎ ne-turkuano

sen-

Etuliite sen- osoittaa myös jonkin puuttumista. Tällöin on kyse ominaisuudesta, jota ilmaisee substantiivi.

 • sen fino → senfina
 • sen kuraĝo → senkuraĝa
 • sen pensoj → senpense
 • sen vento → senvento

etuliitteiden ero

Mainituista kolmesta etuliitteestä sen- ei yleensä sekoitu muihin, koska se liittyy sanaan, jonka vartalo on substantiiviluonteinen. Tämä tietysti edellyttää sananvartalon luonteisuuden hahmottamista.

Etuliitteet mal- ja ne- sitä vastoin menevät helposti sekaisin varsinkin adjektiiveihin liitettyinä. Tällöin rakaisevaksi tulee, mitä etuliitteet osoittavat: mal- vastakohtaa ja ne- ominaisuuden puuttumista. Toisin sanoen mal- osoittaa vastakohtaista ominaisuutta, ei ominaisuuden puuttumista.

Tietysti on olemassa tapauksia, jotka aiheuttavat filosofista pohdintaa. Yhden tuollaisen mainitsinkin edellä. Symmetria on selkeästi ominaisuus, mutta onko epäsymmetria symmetrian vastakohta vai symmetria-ominaisuuden puuttuminen. Onko epäsymmetria siis malsimetrio vai nesimetrio? Kumpaakin näkökulmaa voi perustellusti pitää oikeana, mutta jostain syystä edellä mainittu on selkeästi yleisempi ainakin Tekstaron mukaan, 48 vastaan 27 osumaa.

Käytännössä kuitenkin molemmat etuliitteet ovat monesti käyttökelpoisia. Tällöin mal- mielletään voimakkaammaksi kuin ne-, mikä johtuu tuosta vastakkaisen ominaisuuden vast. ominaisuuden puuttumisestä välisestä erosta.

 • laŭdi : ylistää, ilmaista kuinka hieno jokin on
 • nelaŭdebla : sellainen, josta voi jättää sanomatta, kuinka hieno se on
 • mallaŭdi : ilmaista, kuinka huono jokin on
   
 • utila : hyödyllinen
 • neutila : hyödytön
 • malutila : haitallinen
   
 • sukcesi → sukcesa : viittaa hyvään tulokseen
 • nesukcesa = sensukcesa : viittaa tilanteeseen, joka ei tuota hyvää tulosta
 • malsukcesa : viittaa huonoon tulokseen
 • ne malsukcesa : viittaa tilanteeseen, joka ei tuota huonoa tulosta

Verbien yhteydessä mal- ilmaisee vastakkaista toimintaa, ne- toiminnan puuttumista.

 • havi
  • nehavebla : jokin joka ei satu olemaan saatavilla
  • malhavebla : puuttuva ts. sellainen, josta tuntee, että pitäisi olla saatavilla
0
0