Miten ilmaista vuosisadat ja -kymmenet?Törmäsin eräässä tekstissä ilmaisuun la 1950-a jardeko, joka siinä yhteydessä täytyi tarkoittaa 1950-lukua. Jäin kuitenkin miettimään, onko tuo esperantonkielinen ilmaisu oikein tai mihin se oikeastaan viittaa.

Aloitan kuitenkin suomen kielestä. Ilmaisut 1900-luku ja 1990-luku ovat yksiselitteisiä: vuosisata1 vastaavasti vuosikymmen. Samoin vuosituhatluvun vaihduttua sellaiset nimitykset kuin 2100-luku ja 2020-luku ovat selviä. Mutta mitä tarkoittaa 2000-luku? Englannissa ja muutamissa muissa kielissä ei ole ongelmaa ainakaan vuosisadan suhteen, koska vuosisata ilmaistaan järjestysluvulla, siis 21st century tai 21. Jahrhundert. Lumièrin veljesten keksintöä, elokuvaa, mainostettiin aikoinaan Suomessa kahdennenkymmenen vuosisadan ihmeenä, mutta sittemmin järjestysluvun käyttö vuosisataa kuvaamassa jäi pois käytöstä suomessa, koska on helpompaa sanoa tuhatyhdeksänsataa-luvulla kuin kahdennellakymmenellä vuosisadalla. Vuosituhannen vaihtuessa jonkin verran viljeltiin tuota järjestysnumeroa otsikoissa ja juhlapuheissa, mutta yleensä puhutaan 2000-luvusta, vrt. ruotsin 2000-talet. Vaikka tuo voi tarkoittaa vuosituhatta, ‑sataa tai ‑kymmentä, viime vuosisadan, 1900-luvun, mallin mukaisesti nimityksellä tarkoitetaan liki aina vuosisataa. Jos on tarve olla täsmällisempi, käytetään jotain muuta ilmaisua. Itse olen törmännyt ja toisinaan käytänkin ilmaisuja 2000-vuosituhat, 2000-vuosisata vastaavasti 2000-vuosikymmen2, joista viimeksi mainittuun toisinaan viitataan puheessa nimityksellä nolkytluku.

Esperantoksi vuosisatoihin viitataan yleensä järjestysluvulla, la 20-a jarcento ja la 21-a jarcento. Mitä silloin tarkoittaa la 1950-a jardeko? Tarkoittaako se 1940-lukua vai kohdellaanko vuosisatoja ja ‑kymmeniä jotenkin eri tavalla? Vai onko peräti niin, että la 1950-a jardeko viittaa vuosiin 19490–19499, kuten eräs väitti?

Päätin katsoa Tekstarosta, miten vuosikymmenet ilmaistaan, jos mukaan halutaan sana jardeko. Koska kyseessä on yleinen sana, enimmäismäärä tuhat tuli kevyesti täyteen, mutta kun etsin näiden joukosta sellaisia, joihin liittyisi jotenkin vuosikymmentä osoittava numero, sopivia tuloksia olikin vähän.

Yleisin näyttäisi olevan tapa, jossa mainitaan, mistä vuosikymmenestä on kyse:

 • la jardeko 1950–1959

Kun kerran ilmaisu sisältää vuodet, joku oli kirjoittanut

 • la jardeko 2013–2022

Tuleehan tuosta toki kymmenen vuotta, mutta minusta tuo näyttää oudolta.

Luonnollisesti joku oli saanut aikaiseksi off-by-one-virheen3 kirjoittamalla

 • la jardeko 1970–1980

missä ajanjakso kattaakin jo yksitoista vuotta. Tietenkin voidaan kysyä, alkaako vuosikymmen vuodesta nolla vai yksi. Kattaako nyt kuluva vuosikymmen vuodet 2020–29 vai 2021–30? Itse olen vahvasti ensimmäisen tulkinnan kannalla, koska siinä kymmenluku ei vaihdu. Mielestäni vuosiluvut ovat nimittäin pikemminkin vuosien nimilappuja kuin järjestyslukuja, joten ei tarvitse välittää siitä, että ajanlaskun ensimmäinen vuosikymmen kesti vain yhdeksän vuotta. Vuotta nolla ei nimittäin nykyisen ajanlaskun aikaan tunnettu täälläpäin maailmaa.

Huomaa myös, etten löytänyt yhtään esiintymää, jossa jälkimmäinen vuosiluku olisi lyhennetty tuollaiseen suomalaiseen tapaan kahteen numeroon, siis esimerkiksi 2020–29.

Löysin myös lyhennetyn ilmauksen

 • la jardeko de 1980

jonka siis ymmärrän kattavan vuodet 1980–89. Kaikkein lyhin löytämäni ilmaus on

 • la jardeko 1990

Palaan vielä tuohon hämmentävään ilmaisuun la jardeko 2013–2022. Katsoin PIV:stä määritelmän sanalle jardeko:

 1. deko da jaroj
 2. numerita dekjara periodo en jarcento

Minusta jardeko on vain tuo jälkimmäinen eli saman vuosikymmenen vuodet ja deko da jaroj ilmaisee mitkä tahansa kymmenen vuotta, jotka useimmiten toki ovat perättäisiä, mutteivät aina kuten seuraavassa Tekstaron esimerkissä:

 • la deko da jaroj 2010–12 kaj 2016–22

Entäs ne vuosisadat? Vaikka Tekstarosta löysin vain järjestyslukuja käyttäviä ilmaisuja, kuten la kvara jarcento, la XVII-a jarcento ja la 9-a jarcento, ei kai mikään estä käyttämästä jarcentoa samaan tapaan kuin vuosikymmentä.

 • la jarcento (de) 1900
 • la jarcento (de) 2000

 1. Tai no, voihan 1900-luku viitata mainitun vuosisadaan ensimmäiseen vuosikymmeneen, mutta ilmaisu on vakiintunut tarkoittamaan koko vuosisataa. ↩︎
 2. Näitä ei tietenkään pidä tulkita vuosiksi 2000 * 1000 eli vuodeksi kaksi miljoonaa jne. ↩︎
 3. Off-by-one-virhe on yleinen ohjelmoinnissa tehty virhe, jolla tarkoitetaan jonkin silmukan läpikäymistä yhden kerran liian vähän tai liian paljon. Esimerkki: kerrostalon hissin katutason painikkeessa lukee K, isoin luku painikkeissa on 10. Kuinka monessa eri kerroksessa hissi voi olla? Jos vastaat 10, vastaat väärin, sillä unohdit K-kerroksen. ↩︎
0
0