Randevuu ja muita tapaamisia

Keskustelut Artikkelikeskustelut Randevuu ja muita tapaamisia

 • Kirjoitus
  Juha Metsäkallas
  Osallistuja

  Lernussa esitettiin mielestäni hyvä kysymys: milloin käytetään verbiä renkonti ja milloin renkontiĝi. Molemmathan tarkoittavat tapaamista. Aluksi tode…

  [Lue koko artikkeli Randevuu ja muita tapaamisia]

  0
  0
 
 • vastauksia
   Juha Metsäkallas
   Osallistuja

   Lernussa kysyttiin, mitä seurustella olisi esperantoksi. Seurustelukin on yhdensorttista ihmisten välistä tapaamista, joten täydennänpä aikaisempaa listaani.

   • vizitadi
    1. vierailla (säännöllisesti) jonkun luona
     Mi vizitadis lin almenaŭ unu fojon ĉiujare.
     Vierailin hänen luonaan ainakin kerran vuodessa.
    2. vierailla tapahtumassa, hakea apua/hakeutua apuun
     vizitadi kurson, klinikon
   • havi kompanion kun iu
    1. olla jonkun seurassa
     Tute ne estas agrable havi kompanion kun vi.
     Ei ole ollenkaan miellyttävää olla seurassasi.
   • akompani
    1. saattaa jotakuta
     Ĉu vi permesas, sinjorino, ke mi vin akompanu?
     Sallinette, rouva, että saatan teitä.
    2. seurata, säestää (kuvaann.)
     Ĉi tiuj ekkrioj estis akompanataj de seka rido.
     Kaikkia huudakhduksia säesti kuiva nauru.
    3. säestää (mus.)
     Ŝi akompanis min per gitaro.
     Hän säesti minua kitaralla.

    

   Seurustelu ei-romanttissävytteisessä merkityksessä, yleisenä kanssakäymisenä (“Juhlavieraat seurustelivat kahvikupin ääressä”) voisi olla tuo havi kompanion kun iu eli La gastoj de la festo havis kompanion de unu la alian dum la kafumado.

   Ranskan sana rendez-vous on lainattu joihinkin kieleen tarkoittamaan nimenomaan romanttissävytteistä tapaamista, mutta esperanton rendevui-han ei automaattisesti sisällä tuota sävyä. Toki lisäämällä sopiva määre asia on helposti korjattavissa: ame rendevui tai amrendevui. Nämäpä vain sattuvat tarkoittamaan yksittäistä tapaamista eivät “seukkaamista”, joka on pikemminkin enemmän tai vähemmän pitkäkestoinen suhde. Seurustelu, seukkaaminen voisi siis olla havi korrilaton, vrt. koramiko/-amikino.

   Asiaa on Lernussa pohdittu aiemminkin, jo vuonna 2014, jolloin oli päädytty kierrättämään vanhentuneeksi jäänyttä liehittelyä, hakkailua, kosiskelua tarkoittavaa verbiä amindumi. Sikäli valinta on mainio, että siitähän perimmiltään kyse ♥

   0
   0
 
 • Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.