Randevuu ja muita tapaamisiaLernussa esitettiin mielestäni hyvä kysymys: milloin käytetään verbiä renkonti ja milloin renkontiĝi. Molemmathan tarkoittavat tapaamista.

Aluksi todettakoon, ettei verbejä ole muodostettu mukamas jälleen-merkityksellisen etu­liitteen akkusatiivi­muodosta ren ja tiliä tarkoittavasta konto-sanasta. Ei, moinen selitys on humpuukia. Sanan juuri on renkont/, joka on <rummun­­­pärinää> verbi­luonteinen ts. verbi renkonti on juuren oletus­­johdannainen.

WSOY:n valkovihreän, Vilkin sanakirjan mukaan renkonti on tavata, kohdata ja renkontiĝi tavata toisensa. Eipä tuosta selityksestä juuri ole apua. PIV sen sijaan valaisee asiaa syvällisemmin:

 • renkonti
  1. kohdata kasvokkain
   Se mi renkontus vin, mi kisus vin : Jos tapaisimme/kohtaisimme, suutelisin sinua.
  2. (abs.) kohdata, kokea elämässä, yhteiskunnassa ym.
   La pioniroj de novaj ideoj renkontas plej ofte mokon : Uusien ideoiden esittäjät kohtaavat mitä useimmiten ivaa.
  3. suhtautua johonkin
   La publiko renkontis tiun ideon kun malkonfido : Yleisö suhtautui tuohon ideaan epäilyksellä.
 • renkontiĝi
  1. tavata toisensa
   Ili ja renkontiĝis en la arbaro : Hehän tapasivat (toisensa) metsässä.

Rentontiĝi on siis sama kuin renkonti sin tai renkonti unu la alian. Renkontiĝi on kuitenkin yleisemmin käytössä kuin renkonti sin. Itse ainakin vierastan unu la alian ‑rakennetta ja onnistun usein sähläämään sen kanssa.

Huomattavaa on, että renkonti on transitiivinen eli vaatii aina objektin, minkä joku tapasi. Tapaan sinut, Kohtasit vaikeuksia. Olette suhtau­tuneet esitykseen varauksella. Renkontiĝi on taas ns. resiprookkinen verbi eli ilmaisee vastavuoroista tekemistä, kuten keskustella, kätellä, riidellä, yhdistyä ja tietysti tavata. Tästä tietysti seuraa, ettei lauseessa Mi renkontiĝas min ole mieltä – ellei sitten sairasta jakomieli­tautia.

Kun kerran juuri renkont/ on verbiluonteinen, mitä sitten tarkoittavat em. verbeistä muodostetut substantiivit? Renkonto voi tarkoittaa verbin ensim­mäisen merkityksen pohjalta kahden ihmisen tai ihmis­­ryhmän enemmän tai vähemmän fyysistä tapaamista, kohtaamista: renkonto de iu kun iu. Esim. Renkonto de papo Francisko kun patriarko Kirilo okazis…

Renkontiĝo on merkitykseltään epämääräisempi usean ihmisen tai ihmis­ryhmän keskinäinen tapaaminen ja siksi usein soveltuvampi kuvaamaan erilaisia tapahtumia. Renkontiĝoa käytetään myös kuvaamaan yhteen­ottoa sekä sotilaallisisssa että urheilullisissa yhteyksissä:

 • Dum multaj renkontiĝoj inter la izraela armeo kaj Hamas-batalistoj…
 • En la lasta renkontiĝo inter Inter kaj TPS gajnis Inter…

En tiedä, mitä mieltä pitäisi olla Kiinojen presidenttien Ma ja Xi tapaamisesta vuonna 2015, mutta ainakin Vikipedian (ei niin laadukkaaseen) artikkeliin oli valittu jälkimmäinen termi, Renkontiĝo de Ma–Xi 2015. Epävirallinen tapaaminen vai yhteen­otto?

Kaikki olisi taas hyvin, jos tämä olisi tässä, mutta kuten artikkelissa Nähdä vaan ei katsoa totesin, ei esperanto(kaan) ole näin yksi­selitteinen. Sillä on olemassa ranskan rendezvous-sanan, suoma­laisittain randevuun, pohjalta muodostettu sana rendevuo ja edelleen siitä muodostettu verbi rendevui. Mitä kohtaamista tämä nyt sitten on?

PIV:n mukaan rendevuo tarkoittaa sovittua tapaamista, tapaamis­aikaa (vrt. saksan Ich habe einen Termin beim Arzt : Minulla on sovittu aika lääkärille), mutta myös (sota)joukkojen tai alusten (vrt. Ladojen kokoontumis­ajo) ennalta sovittua kokoontumista jonnekin. Verbi rendevui tarkoittaa puolestaan sovittuun tapaamiseen saapumista: Mi rendevuis la kuraciston eli Kävin lääkärillä. Tosin minä varmaan sanoisin Mi vizitis la kuraciston. Ainakin voi sanoa, että la kurcisto vizitas malsanulojn, mutta kaipa viziti käy myös toisinpäin.

0
0