La la la la la la la la (osa 2)Artikkelin kääntäminen suomeksi

Kuinka sitten artikkeli kääntyy suomeksi? Ensimmäiseksi tulee mieleen ettei mitenkään.

  • Knabino kuras rapide : Tyttö juoksee nopeasti.
  • La knabino kuras rapide : Tyttö juoksee nopeasti

Suomenkielinen ymmärtää yleensä asiayhteydestä, kenestä tytöstä on kyse. Tarvittaessa voidaan käyttää määritteleviä lisäsanoja.

  • Knabino kuras rapide : (Joku) tyttö juoksee nopeasti.
  • La knabino kuras rapide : Mainittu/tuo tyttö juoksee nopeasti.

Jostain syystä la knabino -lauseessa tyttöä ei mielletä jonkin joukon edustajaksi. Kenties siksi, ettei lauseessa mainita mitään ryhmää.

Suomenkielen loistavia ominaisuuksia on kyky ilmaista osa- ja kokonaisobjekteja. Joissakin tapauksessa esperanton määräinen artikkeli ilmaisee juuri tätä.

  • Mi havas monon : Minulla on rahaa.
  • Mi havas la monon : Minulla on rahat.

Suomessa lauseen tärkein osa sijoitetaan alkuun, jolloin sanajärjestystä vaihtamalla voidaan ilmaista, mitä painotetaan. Tätä voidaan hyödyntää myös artikkelin kääntämisessä.

  • Hundo dormis en domo : Talossa nukkui koira.
  • La hundo dormis en domo : Koira nukkui talossa.

Ongelmana vain on, että ero saattaa jäädä monelta huomaamatta.

Lopuksi on muistettava, mitä itse Z sanoi artikkelista. Puolankielen­taitoisena hän oli tietoinen, ettei kaikissa kielissä käytetä artikkeleita, joten hän totesi, ettei artikkelia tarvitse aluksi käyttää, jos sen käyttö tuottaa vaikeuksia. Niin ikään Reta Vortaro toteaa, että epäselvissä tapauksissa artikkelin poisjättäminen on pienempi virhe kuin sen väärä käyttö.

Pitäkää siis artikkelinne!

0
0