Vippaa mulle viitonenTurun Esperanto-yhdistyksen oppi­­tunnilla tuli eilen puhe lainaa­­misesta, siis mitä on antaa ja ottaa lainaksi jne. Kokosin tähän pienen selvennyksen.

 • citi : lainata jostakin kirjoituksesta, siteeraata
  Mi citos al vi pecon de unu el tiuj leteroj : Luen sinulle pätkän yhdestä noista kirjeistä.
 • prunti : lainata (sekä antaa että ottaa lainaksi)
  Mi petis, ke ri pruntu al mi iom da mono : Pyysin, että hän lainaisi minulle vähän rahaa.
  Ri pruntis de ili al si iom da mono : Hän lainasi heiltä vähän rahaa.

  •  pruntedoni : antaa lainaksi
   Mi petis, ke ri pruntedonu…
  • pruntepreni : ottaa lainaksi
   Ri prunteprenis…
 • lui : vuokrata (vain ottaa vuokralle)
  Mi luis loĝejon : Vuokrasin asunnon (itselleni).

  • ludoni, luigi : antaa vuokralle
   Mi ludonis/luigis mian apartamenton por la daŭro de la kongreso al la samideano : Annoin asuntoni vuokralle toiselle esperantistille kongressin ajaksi.
  • lupreni : ottaa vuokralle
   Mi luprenis aŭton por ĉirkaŭveturigi sur la insulo : Vuokrasin auton kiertääkseni saarta.

Jossain määrin hämmästyttävää on sanojen prunte­doni ja prunte­preni keskellä oleva e-kirjain. Tai ymmärrän kyllä, että se viittaa adverbi­muotoon prunte eli prunte­doni olisi yhteen­kirjoitettu muoto sana­parista prunte doni, mutta kun oppi­kirjoissa todetaan, että esperanton yhdys­sanat muodostetaan siten, että alku- eli määrite­osa on pelkkä kanta­sana (siis prunt­doni) ja vain ääntämisen niin vaatiessa (kuten peräkkäiset t ja d) lisätään kirjain o. Näin siksi että esperanton yhdys­sanojen määrite­osa ymmärretään aina substantiiviksi. Tuon säännön mukaan pitäisi siis olla prunto­doni. No, ehkä tässä on kyseessä jokin poikkeus, ei haittaa.

Isompi hämmästyksen aihe oikeastaan on, ettei muotoa pruntigi ole, vrt. luigi. Ei että sellaista kaipaisin. Tai miksi lui on vain vuokralle ottamista eikä sekä-että verbin prunti tapaan. Tämä symmetrian puute on häiritsevää.

Niin tai näin itse suosin doni- ja preni-päätteisiä muotoja, koska ne ovat selvempiä: antaako vai ottaako lainaksi/vuokralle. Tosin otsikon tapauksessa sanoisin Pruntu al mi kvinon, koska se rytmittyisi lauluun paremmin.

0
0