These boots are made for walking

kävelemisen (kuvaamisen) vaikeudesta
En ollut uskoa silmiäni, kun ensimmäisen kerran jollain esperanto­­foorumilla törmäsin keskusteluun kävele­misestä. Tai ei siis kävele­miseen sinänsä vaan sen sanoin kuvaamisen vaikeuteen. Mikä tässä nyt voi olla niin vaikeaa? Sehän on… ööh, iri?

Kun tätä kaivelin, kävi ilmi, että esperantoksi(kin) on monenlaista kävelemistä…

 • iri : mennä, joka usein tarkoittaa kävele­mistä
 • piediri : kulkea kävellen, jalan
  • korostaa, että meneminen tapahtuu nimenomaan jalan
  • vastakohta on usein veturi, kulkea, matkustaa jollain ajo­neuvolla; veturigi ajaa ajo­neuvolla tai bicikli ajaa polku­pyörällä
  • yleensä kävelemisellä on suunta, päämäärä
 • promeni : olla/käydä kävelyllä, spatseerata
  • kävelemisen tarkoitus on raittiin ilman saaminen tms.
  • usein käveliminen on jossakin, ei johonkin
 • ekskursi : retkeillä
  • PIV määrittelee vartalon substan­tiiviseksi, joka tarkoittaa jalan tehtävää huvittelu- tai tutkimus­retkeä (”longa plezura aŭ esplora promenado”)
  • useimmat kuitenkin mieltävät substan­tiivin tarkoittavan pitkän matkan aikana tapahtuvaa poikkeamista jollekin nähtä­vyydelle, esim. UK:n aikana tapahtuva päivä­retki jonnekin; onhan sanan alku­perä latinassa ex curso (tai jotain sinnepäin), poiketa kurssilta, reitiltä1
  • alku­peräisen PIV:n määritelmän mukaisesti jotkut ymmärtävät, että retkeily tapahtuu ilman muuta jalan, ts. ekskursi piede sisältäisi tarpeetonta toistoa
  • toisten mielestä taas kulku­tapa täytyy ilmoittaa, ts. ekskursi piede on välttämätön ilmaisu
 • paŝi : astua, askeltaa
  • lyhyt, muutamalla askeleella tehtävä matka
 • marŝi : marssia, kävellä
  • sotilaiden, urheilijoiden ym. marssi, joille on tosin muitakin ilmaisuja, esim. defili : marssia muodos­telmassa, paradi : marssia (paraatissa)
  • vaikka on muitakin filiin päättyviä sanoja, ei fili kuitenkaan ole kanta­sana
   • desfili : (sot.) ryhmittyä puolustukseen
   • enfili : (sot.) ryhmittyä hyökkäykseen
  • kävellä pitkän puoleinen matka jotakin päämäärää kohden
  • Zamenhof käytti tätä niin usein tässä pitkä­puoleisen matkan merkityk­sessä, ettei kyse voi olla siitä, että hän olisi sekoittanut sen sotila­s­marsseihin
  • marŝin vasta­kohta on usein kuri, juosta
 • pasumi : vaellella, vetelehtiä
  • päämäärätöntä, hidasta liikkumista
 • migri : vaeltaa, muuttaa
  • toisten mukaan tämä on päämäärätöntä kulke­mista eli pasumin synonyymi
  • toisten mukaan tämä on oikeastaan promenin vasta­kohta eli määrä­tietoista kulkemista jalan jonnekin
 • piedmigri : vaeltaa jalkaisin, erä­retkeillä
  • joidenkin käyttämä yhdistelmä, jolla yritetään selventää tilannetta
  • korostaa jalkaisin kulkemista luonnossa
 • padiri : kulkea polkua pitkin
  • korostaa, ettei kuljeta asfalttia, kivetystä ym. pitkin
 • vagi : vaeltaa, kuljeskella
  • mennä paikasta toiseen päämäärättä
  • korostaa päämäärän puuttumista

Ja lopuksi tietysti otsikossa ”lupaamani” 🙂


 1. Huom! Esperantossa kanta­sana on ekskurs/ eli eks- ei ole etu­liite. ↩︎
0
0