Kumpi, Duolingo vai minä, on ymmärtänyt väärin preposition ĝis?Lernun kielioppiosio määrittää preposition ĝis seuraavasti:

Tempo, mezuro, grado, nivelo aŭ stato, kiun io atingas, sed ne preterpasas.

ja antaa seuraavat aikaan liittyvät esimerkit, joihin olen littänyt omat käännökseni:

  • Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero : Teen töitä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.
  • La tasko estu preta ĝis la fino de junio : Tehtävä olkoon valmis kesäkuun loppuun mennessä.

PMEG:n määräritelmä on ajan osalta:

Ĝis ofte montras tempon, kiun io atingas, sed ne pasas.

ja

Speciala uzo de tempa ĝis estas montrado de lasta tempo por fini taskon. Tiam ĝis signifas ”ne pli malfrue ol”. La montrita tempo estas mem inkluzivita, sed post ĝi estos tro malfrue.

Olen ymmärtänut preposition määrittävän ajallisen takarajan verbin osoittamalle toiminnalle. Siis teen töitä, kunnes koittaa myöhäinen ilta. Tai minulla on aikaa tehtävä, kunnes koittaa kesäkuun loppu. Koska kyseesä on toiminnan takaraja, toiminnan on käsittääkseni oltava jotenkin pitkäkestoista.

Niinpä en ymmärrä Duolingossa ainakin aiemmin ollutta virkettä:

  • Li ne fermas la butikon ĝis la kvina.

Miten kaupan sulkeminen voi kestää viiteen saakka? Eihän se ole mikään paperikone, jonka sammuttaminen kestää tunteja. Ehkä kumminkin tarkoitus on ilmaista, että hän sulkee kaupan vasta viideltä eli ei sulke ennen viittä.

  • Li ne fermos la butikon antaŭ la kvina.

Toinen esimerkki Duolingosta:

  • Ne estis industrio en nia lando ĝis la dudeka jarcento.

Ööh, miten ei-olemisen takaraja on tuo kahdeskymmenes vuosisata? Mielestäni tässä on kyse samasta asiasta kuin tuon kaupan sulkemisen kohdalla eli teollisuutta ei ollut olemassa ennen 1900-lukua.

  • Ne estis industrio en nia lando antaŭ la 1900-jarcento.

Olenko siis ymmärtänyt väärin? Vai onko Duolingo systemaattisesti kääntänyt englannin preposition until prepositiolla ĝis sen ihmeemmin ajattelematta mistä on kyse?

0
0
8.11.2020