Tatoeba – periaatteessa hyvä ideaAmmatti­­kääntäjät tietävät, että asia­yhteys on kaiken a ja o. Ilman asia­­yhteyttä, kontekstia, loppu­­tuloksena on ”ehkä se on pora” ‑tasoisia käännöksiä eli kirjaimellisesti kyllä oikein mutta asia­­yhteyden huomioon ottaen täysin pielessä1.

Ammatti­­käyttöön tarkoitetut käännös­ohjelmat käyttävät ns. käännös­­muistia, joiden yhteydessä puhutaan käännös­­yksiköistä tai ‑segmenteistä eli teksti­pätkistä mitä pidetään yksinä käännettävinä koko­naisuuksina. Useimmissa sovelluksissa käännös­yksikkö on oletuksena yksi virke. Avoimeen lähde­­koodiin perustuva Tatoeba perustuu tuohon samaan ideaan eli käännetään kokonaisia virkkeitä yksittäisten sanojen asemesta.

Tatoebaa voi vapaasti selata ja etsiä siellä olevia käännöksiä. Valitettavasti en osaa sanoa, millä ehdoilla käännöksiä saa hyödyntää. Tatoebassa on tällä hetkellä 387 kieltä, joiden kymmenen kärkeen mahtuu mielestäni kaksi yllätystä. Sijalla viisi yli 640 000 virkkeellä on esperanto! Sijalla kahdeksan yli 375 000 virkkeellä on kabyyli, joka on puhutuimpia berberi­­kieliä, yli viisi miljoonaa äidin­­kielistä puhujaa lähinnä Algeriassa.

Tatoebaan voi liittyä ketä tahansa, jolloin pääsee heti kääntämään, koska kääntäjäksi halajavan kieli­­taitoa ei tarkisteta etukäteen mitenkään. Kääntäjille annetaan joitakin ohjeita, joista tärkein on, että on erittäin suositeteltavaa aluksi kääntää vain äidin­­kieleensä, ja vasta kokemuksen kartuttua ehkä kääntää muihin kieliin, joita luulee osaavansa äidin­­kielisen tasoisesti.

Itse olen tiukasti noudattanut tuota eli olen etsinyt esperanton­­kielisiä virkkeitä, joille ei ole ollut käännöstä suomeksi. Kaikki eivät ole nuodattaneet, ja valitettavan usein eteeni on tullut käännettäväksi esperanton­­kielinen virke, joissa on – diplomaattisesti sanoen – ollut paljon korjaamisen varaa.

Joidenkin virkkeiden kohdalla on varmasti kyse siitä, ettei esperanton­­kielinen versio ole käännetty suoraan alku­­peräisestä virkkeestä, vaan on käännöksen käännös. Jos alku­peräinen virke on esimerkiksi edellä mainittua kabyylia, se on varmaan ensin käännetty arabiaksi, sitten ranskaksi ja siitä sitten englanniksi jne. Esperanton käännös saattaa perustua ranskaan tai englantiin, jolloin jokainen matkalla tehty pienikin virhe, moni­­tulkintaisuus helposti kasautuu.

Esperanton kohdalla näyttää lisäksi käyneen niin, että Tatoebaan on iittynyt muutama käyttäjä, joilla tiivistäminen, kompaktius, on jonkinlainen itse­­tarkoitus. Toisin sanoen he kasaavat sanoihin päätteittä niin, että loppu­­tuloksena on hyvin lyhyitä, mutta hyvin vaikea­­selkoisia virkkeitä. Ymmärtämistä ei helpota, että virkkeissä usein esiintyy tiivistämisestä johtuvia viittaus­­virheitä.

Saman­­tapaisesta ilmiöstä on kyse niiden kohdalla, jotka ylen­­palttisesti viljelevät adjektiiveista muodostettuja verbejä (ks. artikkelini aiheesta). Ja sitten on vain muuten heikosti kieltä osaavia tai asioita väärin ymmärtäneitä.

Peri­aatteessa korjauksien pitäisi tapahtua vertais­­arvioinnin kautta eli muut käyttäjät ilmoittavat ongelmista, ehdottavat korjauksia ja kääntäjä itse valaistuneena korjaa tuotostansa. Oma havain­toni on, että tämä toimii varsin huonosti. Syitä on varmasti monia. Kenties ongelmista raportoijia ei ole riittävästi, joten ei ole syntynyt korjaamisen kulttuuria. Näyttäisi myös siltä, että ongelmallisia käännöksiä tuottavat henkilöt ovat vähemmän vastaan­­ottavaisia, jos kauniisti sanotaan. Toki voi olla niin, etten ole osannut muotoilla korjaus­­ehdotuksiani sopivalla tavalla.

Loppu­­tulemana minun täytyy todeta, että Tatoebasta löydettyihin esperanton­­kielisiin virkkeisiin tulee suhtautua erittäin suurella varauksella. Jopa siinä määrin että on hyvä kysyä, miksi edes katsoa sieltä.


  1. ”Ehkä se on pora” on suomen kuuluisimpia käännös­­kukkasia. Vuonna 1997 silloinen MTV, nyk. MTV3, näytti elokuvan Tähtien sota – uusi toivo televisiossa. Kyseessä ei kenties ollut ensimmäinen kerta, kun elokuva televisioitiin, mutta MTV:lle kerta oli ensimmäinen. Sen sijaan että he olisivat ostaneet oikeudet aiempiin käännöksiin, he olivat hankkineet uuden, ilmeisen edullisen, käännöksen. Pora-kohtauksessa kaksi vartiossa olevaa isku­­joukkojen sotilasta kuulee hälytyksen ja toinen arvelee, että ”Maybe it is a drill”. ↩︎
2
0