Pli- vai plejmulto?



Duolingossa on käyty keskustelua virkkeen

 • La plimulto de la libroj estas interesaj.

ympäriltä. Virkkeessä on peräti kolme askarruttavaa kohtaa.

pli- aŭ plejmulto?

Ensimmäinen hämmennystä aiheuttanut asia koskee sanoja plimulto ja plejmulto. Mitä eroa niillä on? Tähän vastatakseni lähtekäämme alusta.

Adjektiivien vertailuhan tapahtuu sanojen pli ja plej avulla.

 • bela, pli bela, la plej bela : kaunis, kauniimpi, kaunein

Pli siis osoittaa, että jotain on enemmän, ja plej että eniten.

Entäs sanat pli- ja plejmulto, joissa vertailu­­asteita osoittavat sanat ovat etu­­liitteinä? Jostain syystä nämä menevät monella kokeneellakin esperantistilla välillä sekaisin – itseni kaltaisista vähemmän kokeneista nyt puhumattakaan. Valaisten asiaa ihan oikean tilaston avulla.

Kahden makeismyynti­­ketjun Candytownin ja Filmtownin myydyimmät makeiset vuonna 2019 markkina­­osuuksineen olivat1

(suluissa valmistajan nimi)

 • Susupala 18% (Fazer)
 • Ahaa Suklaacrisp 11% (Panda)
 • Superhedelmäpääkallo 8% (Jämtgott)

Kaksi ensimmäistä sisältää suklaata, kolmas on arabikumi­makeinen.

Tällöin Susupalalla on plejmulto, koska sitä myytiin eniten, eniten kaikista kolmesta. Termiä plimulto ei voi käyttää, koska vertailtavia makeisia on enemmän kuin kaksi – eihän suomeksikaan voi sanoa ”enemmän kolmesta”. Jos vertailtavia asioita on kaksi, esi­merkiksi suklaata sisältävät makeiset vastaan muut, suklaa­­makeisilla on plimulto.

Tietenkin jos vaihto­­ehtoja on vain kaksi, pli- ja plejmulto tarkoittavat loogisesti ottaen samaa, mutta plimulto kuulostaa silloin järkeväm­mältä. Eihän sanota kaunein, jos valinta tehdään kahden välillä, vaan kauniimpi.

de, da aŭ el?

Kirjoitin yli kaksi ja puoli vuotta sitten prepositiosta de, kuinka se on yli­­voimaisesti moni­­selitteisin esperanton prepositioista. Yksi käyttö­­kohteista on kahden substantiivin välinen suhde, jossa toinen määrittää toisen määrän. Tällä perusteella voi siis sanoa

 • la plimulto de la libroj

Plimulto kertoo, kuinka monesta kirjasta on kyse.

Toisaalta yhtä perustellusti voidaan sanoa

 • la plimulto el la libroj

koska plimulto osoittaa yhtä tai useampaa kirjojen joukosta. On oikeastaan maku­­asia, pitääkö plimultoa kirjoihin liitettävä ominaisuutena vai kirjojen osa­­­joukkona.

Entäs da? PIV määrittelee preposition da seuraavasti:

Prep. uzata por rilatigi du vortojn aŭ sintagmojn, el kiuj la unua esprimas mezuron (kvanton, pezon, longon, volumenon k.a.) de la dua

mikä ei siis rajoita preposiota esim. pelkkiin aine­­sanoihin niin kuin jotkut erheellisesti luulevat. Esimerkiksi käypiä ovat dekduo da pomoj ja multe da papero, joten eikö käy

 • la plimulto da la libroj?

Preposition da määritelmän mukaan ennen prepositiota da oleva sana vastaa kysymykseen ”kuinka paljon?” Tästä puolestaan seuraa, ettei preposition jälkeinen osa voi olla määräinen eli ei

 1. la
 2. ĉiuj aŭ tuta
 3. montra, poseda aŭ nombra determinanto2

Ajettele asiaa vaikka niin, että kaupassa myynnissä olevat omenat muodostavat määräisen joukon, la pomoj. Miten voit ostaa la plimulton da la pomoj? Jos ajattelit, että ostat yli puolet, olet ostamassa pli ol la duonon de la pomoj.

Suomen­kielistä auttaa valinnassa, että preposition da voi ajatella partitiivin osoittimeksi. Tehdäänpä siis pieni testi. Mitkä seuraavista ilmaisuista suomennettuina sisältävät partitiivin?

 • dekduo da pomoj3
 • multe da papero
 • la plimulto da la libroj

Omena ja paperi saavat käännettäessä partitiivin (”kaksitoista omenaa” vast. ”paljon paperia”), kirjat-ilmaisussa (”suurempi osa kirjoista”) ei mikään sana ole partitiivissa. Toisin sanoen käypiä ilmaisuja ovat näin ollen vain

 • la plimulto de la libroj
 • la plimulto el la libroj

interesa aŭ interesaj?

Huomasitko, että olen tähän mennessä vältellyt kääntämästä virkettä suomeksi? Tämä on ollut tarkoituk­sellista.

Kun siis viitataan johonkin osaan kirjoista

 • …de la libroj estas interesaj : …osa kirjoista on mielenkiintoisia.

suomen­­kielinen laittaa automaattisesti adjektiivin monikkoon, ja näin asia on ajateltava esperantoksikin: että kyseessä on monikollinen määrä kirjoja.

Tämä ei suinkaan tarkoita, etteivätkö pli- ja plejmulto voisi olla yksiköllisiä.

 • Kelkfoje eĉ tiu plimulto estis nur unuvoĉa : Toisinaanhan tuo enemmistö voi riippua vain yhdestä äänestä.
 • La plejmulto da Video-DVD estas kodata per literskatola formato : Suurin osa video-DVD:istä on laajakuvaformaatissa.

Tässä kohdin logiikka menee niina, että pli- ja plejmulto viittaavat ryhmiin, jolloin niihin viittaavat adjektiivit ovat yksikössä tai monikossa sen mukaan, kuinka monesta ryhmästä on kysymys.

eli?

Duolingon virke

 • La plimulto de la libroj estas interesaj.

täytyy ymmärtää siten, että tietyt kirjat (la libroj) jakautuvat kahteen joukkoon, mielen­­kiintoisiin ja ei-mielen­kiintoisiin. Näistä suurempi on mielen­­kiintoisten kirjojen osa­­joukko eli adjektiivi ”mielen­­kiintoinen” kuvaa kirjoja, ei itse joukkoa, osaa, ja täten on monikossa. On maku­­asia, käyttääkö tässä prepositiota de vai el.

 • La plimulto de/el la libroj estas interesaj : Enin/suurin osa (näistä) kirjoista on mielen­kiintoisia.

hei, entäs majoritato ja minoritato?

Joidenkin esperantistien kuulee käyttävän sanoja majoritato ja minoritato, joista on heti todettava, että ne ovat neologismeja eli sanoja, joita ei löydy Fundamentosta eikä mistään Akademion virallisesta lisäyksestä. Jos niitä haluaa käyttää, merkitys on melkeinpä haettava esperanton ulko­­­puolelta. Tällöin niitä voisi ajatella voitavan käyttää sekä kahden että useamman vaihto­ehdon tapauksessa.

Lisäksi ainakin PIV antaa ymmärtää, että ne sopivat vain ihmis­­ryhmiin, eivät esimerkiksi edellä mainittujen makeisten yhteyteen. Tällöin väkisinkin herää kysymys, miksi käyttää niitä lainkaan. Bona­lingvistisen koulu­­kunnan mukaan niitä ei kuuluisikaan käyttää, vaan suositeltavampia ovat plimulto vast. malplimulto. Olen samaa mieltä.


 1. Lähde Iltalehti ↩︎
 2. Huom! Tämä määritelmä on laina PIV:stä ja ymmärrettävä yksin­kertaistukseksi varsi­naisesta säännöstä, joka sallii tietyissä tapauksissa persoona- ja demonstratiivi­pronomiinin heti preposition da jälkeen. Katso myös artikkelini La prepozicio ”da” kun specifa speco. ↩︎
 3. Huomaa, että pelkkää numeroa dekdu käytettäessä ei tietenkään tuli mitään preposioita, mistä syystä olen tähän laittanut substantiivin dekduo. ↩︎
1
0