Kui pali?Lernussa esitettiin kesällä kysymys, mitä eroa on sanoilla multa ja multe. Kysymykseen oli kirvoittanut Duolingon keskustelu virkkeessä Ili vendas multe da spicoj kaj oleoj esiintyvästä sana multe. Kysyjä oli mennyt sekaisin keskustelussa annetuista vastauksista, mikä ei sinänsä hämmästytä, koska monet pitävät niitä keskenään vaihto­ehtoisina. Näin ei kuitenkaan ole.

multa

Kanta­sana on adjektiivinen multa, jolle PIV antaa kolme määritelmää. Suomennokset ovat luonnollisesti omiani.

 1. iso määrittelemätön määrä koko­naisuudesta, jota ei voi ilmaista numeroina
  • la tro multa parolado lacigas lin : liika puhe väsyttää hänet
 2. (monikossa) iso määrittelemätön määrä numeroi­tavissa olevia asioita suhteessa pieneen määrään
  • el multaj milonoj fariĝas milionoj : (kirjaimellisesti) lukuisat tuhannet tekevät miljoonan, (sanonta) pennissä on miljoonan alku
 3. (monikossa ilman seuraavaa substantiivia) iso määrä ihmisiä
  • multaj serĉas favoron de reganto : monet hakeutuvat hallitsijan suosioon

Määritelmästä 2 seuraa, että voi sanoa Ili vendas multajn spicojn kaj oleojn.

multe

Adverbinen multe on tuon adjektiivisen kanta­sanan johdos, jolla niin ikään on kolme määritelmää.

 1. käytetään osoittamaan pitkä­kestoista tai toistuvaa tapahtumaa
  • ne multe dormi : älä nuku liikaa
 2. käytetään osoittamaan tapahtumaa, joka koskee isoa määrää tai on suhteellisen intensiivinen
  • kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas :  (kirjaimellisesti) ken paljon hyötyy, ei menetyksiltä voi välttyä, (sanonta) mikä laulaen tulee, se viheltäen menee
 3. käytetään korostamaan vertailua
  • ĝi flugis multe antaŭ ĉiuj aliaj : se lensi paljon muita edellä

Jotta adverbin voi liittää substantiiviin, täytyy käyttää prepositiota da. Toisin sanoen voi sanoa Ili vendas multe da spicoj kaj oleoj.

multo

Luonnollisesti on vielä substantiivi multo, jolle on vain yksi määritelmä: suuri joukko tai määrä. PIV:ssä on esi­merkki mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵoj, en koskaan ota mukaani paljon matka­tavaroita.

Kun ensimmäinen substantiivi osoittaa määrää, se liitetään toiseen substantiivin prepositiolla da, kuten adverbin tapauksessakin tehdään. Näin ollen voi sanoa Ili vendas multon da spicoj kaj oleoj.

ja ero on?

Edellä luetelluista määritelmistä seuraa, että adjektiivi kuvaa määrää suoraan, adverbi kuvaa toimintaa ja substantiivi on itse määrä. Näin ollen alun keskustelua herättänyt virke ja sen muunnokset kääntyvät seuraavasti.

 • Ili vendas multajn spicojn kaj oleojn. : He myyvät monia mausteita ja öljyjä.
 • Ili vendas multe da spicoj kaj oleoj. : He myyvät paljon mausteita ja öljyjä.
 • Ili vendas multon da spicoj kaj oleoj. : He myyvät suuria määriä mausteita ja öljyjä.

Ensimmäisessä on siis kyse laajasta valikoimasta, kahdessa muussa ensisijaisesti suurista myynti­määristä.

Mielenkiintoinen jatko­kysymys kuuluu, kuinka paljon näitä eri ilmaisuja käytetään. Niinpä koitin hakea Tekstarossa, mutta ongelmaksi tuli osumien iso määrä. Niinpä rajasin haun käsit­tämään vain Zamen­hofin kirjoitukset, joilloin sain tulokseksi:

 • multa: 560 esiintymää
 • multe: 1000 mikä on enimmäismäärä, jonka haku palauttaa
 • multo: 109

Koko Tekstaron hakemiseksi minun olisi pitänyt hakea muutaman vuoden pätkissä, jottei saisi aina tulokseksi tuhatta esiintymää. Näin siksi että sana multe hyvinkin kuuluu esperanton käytetyimpiin. Tätä en viitsinyt tehdä, mutta eiköhän noista luvuista käy ilmi sanojen keskinäinen esiintymis­­tiheys.

 
 
0
0