Für Frieden und Sozialismus seid bereit – Immer bereit!”Rauhan ja sosialismin puolesta olkaa valmiina – Aina valmiina!” Noin kuului DDR:n pioneeri­järjestön Ernst Thälmannin pioneeri­järjestön (saks. Pionierorganisation Ernst Thälmann) tunnus­lause. Tämä toimikoon ontuvana aasin­siltana (kyllä, tästä voisi jo ilmoittaa Aristoteleen kantapäähän.) tälle artikkelille, jossa käsittelen valmiina olemista.

Mitä valmiina oleminen tarkoittaa?

Valmiina oleminen voi tarkoittaa hieman eri asioita. Aloitetaanpa virkkeestä:

 • Olen valmis osallistumaan kyselyysi.

Tämä esimerkki tarkoittaa, että olen juuri nyt valmiina osallistumaan: annapa tulla eka väittämä. Tähän merkitykseen sopii adjektiivi preta.

 • Mi estas preta partopreni en via enketo.
 • Mi estas preta respondi al via demandaro.

Nämä käännökset vaativat kaksi sivuhuomautusta. Ensiksi on olemassa muutama adjektiivi, joihin voidaan liittää i-verbi suoraan ilman por-prepositiota, jos kohta preposition käyttö ei ole kiellettyä (ks. PMEG). Tällaisia adjektiiveja ovat ainakin kapabla ja preta, jotka kuvaavat subjektin tilaa suhteessa verbiin eli olla kykenevä, valmis tekemään jotakin.

Toinen koskee adjektiivin preta muuttamista verbiksi preti1. Olen kirjoittanut tästä aiemmin, joten totean tässä vain, että verbi preti esiintyy ns. Millerin listassa. Esimerkin voi siis kääntää seuraavasti:

 • Mi pretas partopreni en via enketo.
 • Mi pretas respondi al via demandaro.

Toisaalta valmiina oleminen voi tarkoittaa, että on halukas tekemään jotakin.

 • Mi volas partopreni en via enketo.
 • Mi volas respondi al via demandaro.

Kolmas ja mielestäni vaikein esperantoksi ilmaistava nyanssi on sellainen valmius, jossa oikeastaan vain suostuu johonkin sen paremmin olematta valmis juuri nyt tai olematta oikeastaan halukas tekemään. Siis tällainen ”Hyvä on, voin viedä roskat ulos”. Miten siis ilmaista tuollainen suostumus?

Stack Exchangen keskustelussa väitettiin, että adverbi volonte olisi idiomaattinen ilmaisu tässä kohtaa.

 • Mi volonte plenigas vian demandaron.

Tosin en ymmärrä, miten tämä eroaa verbistä volas haluamis/suostumis-nyanssin suhteen.

Hakoteillä on mielestäni myös vastaaja, joka käytti verbejä emi ja inklini.

 • Mi emas partopreni en via enketo.
 • Mi inklinas respondi al via demandaro.

Molemmathan tarkoittavat ”olla taipuvainen”. Joko tosiaan vastaajan sana­kirjassa on virhe (mikä ei ollenkaan harvinaista) tai sitten hän vain on ymmärtänyt asian väärin (tai, kröhöm, minä olen). Joka tapauksessa minusta sekä emi että inklini eivät sovi tässä kohdin, vaan päinvastoin luovat hassun mielikuvan jostain pakko­mielteisestä kyselyihin vastaamisesta.

Suostua, suostua… Heureka! Konsenti! Niinpä tietysti.

 • Mi konsentas partopreni en via enketo.

Bone, bone, mi konsentas porti la rubojn eksteren! Ne bezonas ripeti.


 1. Verbin kohdalle herää tietysti kysymys, liittyykö toinen verbi siihen suoraan vain por-preposition avulla. PMEG ei anna tähän suoraa vastausta, koska se mainitse tällaisia adjektiiveista muodostettuja verbejä lainkaan. Esperanton korpuksen Tekstaron mukaan muutamaan harvaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki ovat valinneet sen poisjättämisen. ↩︎
0
0