Kolmenlaista työtäTörmäsin jo parisen vuotta sitten Stack Exchangessa vanhaan kysymykseen, mitä on esperanton sana vorko englanniksi. En ollut koskaan kuullutkaan tuollaista sanaa, mikä ei tietysti osoita mitään. Joka tapauksessa ensi­­reaktioni oli, että miten niin, onhan vorko jo valmiiksi englantia vai onko tässä kyseessä väärä ystävä, falsa amiko. Sitten muistin, että esperantossahan on sana laboro ja hetkeä myöhemmin muistin sanan verko. Jäin pohtimaan, mistä on kyse.

laboro

Sanan laboro alku on verbissä labori, joka tulee latinan verbistä laborare, joka tulee raadantaa tarkoit­­tavasta substantiivista. Esperanton, niin kuin suomenkin, substantiivi tarkoittaa sekä itse työn tekemistä että sen tulosta. Laboroa ovat paitsi ihmisten ja koneiden tekemä työ myös työ fysi­­kaalisena suureena tutun kaavan mukaan

$$W=F·s$$

missä

tuotantotekijä tauolla
  • W = työ (jouleja, ĵuloj, J1)
  • F = voima (newtoneja, neŭtonoj, N)
  • s = siirtymä (metrejä, metroj, m).

Lisäksi laboro tarkoittaa kansan­­taloudesta tuttua tuotanto­­tekijää pääoman (kapitalo) ja raaka-aineiden (krud­­materialoj) lisäksi.

Suomen­kieliselle oudoin verbin labori merkitys lienee ”käydä (viinistä ym.)”, eli siis sama kuin verbi fermenti.

verko

Sanan verko alku on verbissä verki, joka tulee germaanisista kielistä. Rekonstruoitu muinais­­germaaninen sana on substantiivi werką, joka tarkoittaa työtä, sen tekemistä ja tulosta.

Koska usean täysin samaa asiaa tarkoittavan sanan ottaminen esperantoon ei Zamenhoffista tuntunut mielekkäältä (vrt. laboro edellä), hän rajasi sanaa nyky­saksan das Werk tapaan. Suomeksi verko kääntyy useimmiten sanoiksi teos tai aikaansaannos.

  • la verkoj de Dante : Danten2 teokset
  • Tiu malordo estas la verko de fremduloj : Tuo epäjärjestys oli muukalaisten aikaansaannoksia/tekosia.

vorko

Sanan vorko alku on samassa muinaisgermaanisessa sanassa werką, mutta tällä kertaa sana on kiertänyt englannin kautta. Valitettavasti PIV:stä ei käy ilmi, milloin sana on ilmestynyt esperantoon, mutta sana ei ole Zamenhoffilta peräisin eikä ole mistään oficiala aldonosta. Vaikka sana esiintyy PIV:ssä merkityksessä ”yleinen työ”, esim. yleisten töiden ministeriö, sana on käytännössä tuntematon – vain kaksi, kolme esiintymää Tekstarossa. Väittäisin tässä kohtaa on PIV:ssä käynyt lapsus, kun sanakirja ei leimaa sanaa vältettäväksi ja suosittele bona lingvon mukaisia vastineita konstruaĵo, konstruado tai konstruejo kontekstista riippuen.

Alussa mainitsemassani Stack Exchangen keskustelussa mainittiin esimerkki, jossa esiintyi sana vorko. Käyttäen edellä mainittua bonalingvistä tapaa esi­merkki kuuluu

  • La nova fervojo inter Liono kaj Milano postulas plurajn konstruaĵojn, staciojn, talusflankojn, pontojn ktp.

missä sana konstruaĵo on ymmärrettävä määritelmänsä mukaisesti io konstruita, rakennelma, eikä usein käytetyn ahtaamman tulkinnan mukaisesti tegmentita konstruaĵo, rakennus.


  1. Työn yksikön joulen tunnus on SI-järjestelmässä J, joten minusta on hämäävää, että esperantoksi yksikön nimi kirjoitetaan kuitenkin ĵulo englanti­laisen fyysikon James Prescott Joulen suku­­nimen ääntämisen mukaisesti eikä suoraan joŭlo, jolloin tunnus ja yksikön nimi vastaisivat enemmän toisiaan. ↩︎
  2. Italian kirja­kielen luojan Dante Aligherin juhla­vuotta vietettiin muuten vuonna 2021, kun hänen kuolemastaa tuli kuluneeksi 700 vuotta. Danten kuva esiintyy italialaisissa kahden euron kolikoissa. ↩︎
0
0