Artikkelit

Amuma!

Yhteenveto esperanton­kielisesta artikkelistani Movado, komunumo, lingvo (Liike, yhteisö, kieli) lyhyesti suomen­kielellä ja lisäksi muutamien kuvien muodossa. Alunperin tarkoitukseni oli vastata kysymykseen miten kielemme, esperanto, löytäisi uusia puhujia, tai, miten uudet puhjat voisivat löytää kielemme. Ja lisäksi ajatuksia jatko­kysymykseen esperanton käyttö­tarkoituksista. Kirjoittaessani artikkelin syntyi enemmän uusia kysymyksiä kuin vastauksia mutta ajatuksia syntyi paljon ja ideoitakin. Kuvien…

Kiam verbigi adjektivojn?

Tomaso Aleksander, pseŭdo­nime Salivanto, estas konata parto­­prenanto ekz. en la angla Esperanto-forumo de Duolingo. Kvankam mi ĉiam ne konsentas kun ri, mi samopinias, kiam oni povas verbigi adjektivojn. Priskribu aferojn per adjektivoj Por priskribi aferojn en Esperanto kaj verŝajne en ĉiuj lingvoj oni uzas kvalitajn vortojn, adjektivojn. Parto de la facileco de Esperanto estas, ke…

Movado – komunumo

Demando en Finna Babilejo: Kie estas novaj esperantistoj? Respondo, kiel komenco de diskuto: JM : Jes, vi pravas. La lingvo bezonas novajn parolantojn. Notu, ke mi skribis ”la lingvo”, ne ”la movado”, ĉar la movado estas fosiliiĝinta kiel klubo de maljunuloj, kiuj diskutis nur pri la lingvo mem. Mankas uzo de la lingvo por aliaj intencoj….

Maailman ensimmäinen interslaavinkielinen elokuva: Kirjava lintu

Suomessa elokuvateattereihin on tullut elokuva nimeltä Kirjava lintu, jossa puhutaan interslaavi-nimistä kieltä, esperantoksi interslava lingvo. Oikeastaan interslavan nimellä kulkee ainakin viisi suunnitelmakieltä malnovslava lingvo eli muinaiskirkkoslaavi slavono eli kirkkoslaavi novslava lingvo eli neuslavische Sprache slovianski eli medžuslovjansky jezyk veneda lingvo eli venedčyna Näistä muinaiskirkkoslaavi ja ennen kaikkea sen seuraaja kirkkoslaavi ovat edelleen liturgisessa käytössä joissakin ortodoksissa kirkoissa….

Kumpi, Duolingo vai minä, on ymmärtänyt väärin preposition ĝis?

Lernun kielioppiosio määrittää preposition ĝis seuraavasti: Tempo, mezuro, grado, nivelo aŭ stato, kiun io atingas, sed ne preterpasas. ja antaa seuraavat aikaan liittyvät esimerkit, joihin olen littänyt omat käännökseni: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero : Teen töitä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. La tasko estu preta ĝis la fino de junio : Tehtävä olkoon valmis…

La us-modo

jos… niin…

Kuten olen jo pariin kertaan todennut, esperanton keskeisimpiin kielioppiteoksiin kuuluva Plena manlibro de Esperanta gramatiko (PMEG) käyttää omia käsitteitään kuvaamaan esperanton kieli­­oppia. Keskeinen syy tähän on, että lukijat tulkitsisivat perinteiset käsitteet omien äidin­­kieliensä kautta. Tällöin olisi ilmeisenä vaarana, että jokin esperanton kieli­­muoto tulkitaan väärin. Yksi tällainen helposti väärinymmärretty asia on ns. imaga tai us-modo, jota…

Das U-Boot

pri la u-modo

Kirjoitin aiemmin neli­­osaiseksi paisuneen artikkeli­­sarjan, jossa vertailin suomen ja esperanton verbi­­järjestelmiä. Tuossa yhteydessä mainitsin lyhyesti esperanton modukset ja lupasin palata u- ja us-modoihin eli moduksiin toiste selventämään niiden käyttöä. Nyt minua on vaadittu lunastamaan tuo lupaus. Tämä on yritykseni u-modon osalta. Mitä modukset ovat? Voidaan ajatella, että pääluokat, aika­­muodot ja aspektit muodostavat esperantossa hierarkian. Esim….

”Esperanto on epäonnistunut”

Jokainen esperantisti on törmännyt ja törmää jatkuvasti erilaisiin ennakko­­luuloihin ja väärin­­käsityksiin siitä, mikä esperanto on. Yksi yleisimmistä esperantistien kuulemista väitteistä on, että esperanto on epäonnistunut. Epäonnistunut minkä suhteen? No, tietysti fina venkon suhteen, mikä on kyllä osin laskettava esperantistien omaksi syyksi. Ensinnäkin on käsittämätöntä, että termi on jäänyt elämään. Eikö Endsieg jo saanut niin huonon…

Uusi Plena Ilustrita Vortaro!

Sana­kirjasta Plena Ilustrita Vortaro (PIV) on ilmestynyt uusi laitos nimeltään PIV 2020. Kustantaja on edelleen Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), mutta päätoimittajaksi on vaihtunut Bertil Wennergren, joka on tullut tunnetuksi PMEG:n kirjoittajana. PIV on edelleen vanhassa tutussa osoitteessaan, mutta ulko­asu ja toiminnot ovat osin muuttuneet. Sinistä ja keltaista on ilmestynyt käyttö­liittymään (mistähän syystä juuri nämä värit?)…

Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa

Pari kertaan olen törmännyt esperanto­foorumeilla kysymykseen, milloin relatiivisten sivu­lauseiden yhteydessä ti-sanan voi jättää pois päälauseesta. Kyse on siis tästä: Plej bone ridas tiu, kiu laste ridas. → Plej bone ridas, kiu laste ridas. Tio, kio pasis, ne revenos. → Kio pasis, ne revenos. Kiam oni estas riĉa […], [tiam] oni havas multajn amikojn. Relatiivinen sivu­lause (alkaa ki-sanalla)…