Jaa sinne, jaa tänne

tiedon jakaminen esperantoksi
Viime viikolla kirjoitin verbistä prunte­doni, mistä tuli mieleeni toinen juttu. Nykyäänhän erilaisilla verkko­sivustoilla ym. on erilaisia jakamis­toimintoja: Jaa Facebookissa, jaa Google Drivessa jne. Mitä tuollainen jakaminen on esperantoksi?

Lernun sanakirja antaa sanalle ”jakaa” käännökset dividi, distribui, disdividi ja onigi. WSOY:n tasku­sanakirja antaa käännökset dividi, partigi ja duonigi. Nämä tarkoittavat PIV:n mukaan seuraavaa.

 • dividi:
  • jakaa jokin osiin
   La rivero dividas la urbon en du partojn : Joki jakaa kaupungin kahteen osaan.
   Huom. osien ei tarvitse olla yhtä suuria. Jos haluaa ilmaista, että osat ovat yhtä suuria, on käytettävä täsmälli­sempiä ilmaisuja: egale dividi tai jakaa kahteen (duonigi), kolmeen (trionigi) jne. yhtä suureen osaan.
   dividi kukon en kvar partojn : jakaa kakku neljään osaan
   Teoriassa tämäkään jakaminen ei edellytä yhtä suuria osia, mutta kyllä älämölö syntyy, jos kakun palaset ovat kovin eri­suuria.
  • laskea jakolasku (joka jo per definiem tuottaa yhtä suuret osat)
   dividi 20 per 3 : jakaa 20 kolmella
 • distribui : jakaa jotakin joille­kuille
  distribui monon al la malriĉuloj : jakaa rahaa köyhille
  Tarkalleen ottaen tämäkään ei edellytä yhtä suuria osia, mutta usein ymmärretään sellaiseksi.
 • disdividi : levittää, pilkkoa
  disdividi substancon en medion : levittää aine ympäristöön
  disdividi la landon inter si : jakaa/pilkkoa maa keskenään
 • duonigi : puolittaa
  Jam la sepan tagon de la sieĝo oni devis duonigi ĉies porcion : Jo piirityksen seitsemäntenä päivä jokaisen annos täytyi puolittaa.
 • onigi = dividi (en la matematika senco)
 • partigi = dividi en partojn
  partigi la laboron
   : puolittaa työ

Yhteistä noille kaikille on, että jokin jaetaan joko konkreettisesti tai abstraktisti osiin. Sitä vastoin kun jokin tieto jaetaan, esim. verkko­sivun artikkeli, sitä ei jaeta osiin, vaan pikemmin tuodaan saataville, saatetaan tietoon. Toisin sanoen alku­peräinen ei häviä mihinkään – toisin kuin jaettu kakku, joka ei enää ole kokonainen.

Mietin tätä ”tiedoksi saattamista” ja päädyin verbiin havigi, joka käsittääkseni tarkoittaa saataville saattamista, että jokin tulee jonkun omaksi. Sain vahvistusta päättelylleni, kun äkkäsin jonkun muunkin käyttävän sitä.

Tuota ennen ehdin pohtia verbiä komunigi, tarkoittaahan se kirjaimelli­sesti yhteiseksi tekemistä. Mutta PIV:n esimerkki, komunigi la kampojn de vilaĝo, vie ajatukset johonkin yhteis­maahan. Jotenkin yhteinen ei sittenkään oikein sovi kuvaamaan jaettua tietoa.

Kesällä osallistuin UEA:n keskustelu­foorumilla keskusteluun, jossa aihe tuli uudelleen esille. Tässä yhteydessä nimi­merkki Stella totesi, että havigi on moni­tulkintainen: hankkiiko jotain itselleen vai saattaako muille saataville, vrt. prunti. Stella jatkoi, että oppimis­ympäristö Joomlaa esperantoksi käännettäessä päädyttiin verbiin parto­doni ennen kaikkea sen vastiparin parto­preni perusteella.

Stella on täydeltä nimeltään Stella Lindblom, ruotsalainen esperantisti ja entinen Joomlan käännöstyön johtaja. Stella on oikeassa, partodoni on loistava ilmaisu, kertoohan se, että jokin annetaan joillekin niin, että he pääsevät siitä osalliseksi ilman että mitään jaetaan osiin. Esimerkiksi:

Partodonu informon pri Esperanto!

0
0