”Li pentris ŝin nudan” vai ”Li pentris ŝin nuda”?

Modiglianin maalausToisinaan kielioppi­keskusteluissa tulee esille PMEG:ssä oleva esimerkki­virke

 • Li pentris ŝin nudan.

Kyse on tuosta sanasta nudan. Kumpaan henkilöön se viittaa? Miksi se on akkusatiivissa?

Ennen kuin lähden analysoimaan ja kääntämään tuota esimerkki­virkettä, suomennosta varten on keksittävä ainakin yksi nimi. Näin siksi, että ”hän maalaa hänet…” tai ”mies maalaa naisen…” ovat molemmat huonoa suomea. Avuksi nimeämiselle tulee maalaus­taide, joka tuntee useita alaston­kuvia maalanneita miehiä. Heistä valitsen italialaisen taide­maalarin Amedeo Modiglianin (1884–1920), jonka tunnetuimpiin teoksiin kuuluu maalaus nimeltä Nu couché, joka on suomeksi saanut nimen Punainen alaston.

Punainen alaston, 1917
(upotus Wikipediasta)

Modigliani käytti ammatti­malleja, joiden nimet eivät valitettavasti ole säilyneet tiedossa, joten maalauksen naisen nimeä emme tiedä. Näin ollen on tyytyminen ilmaisuun ”Modigliani maalaa naisen…” (Kyllä, olen tietoinen ilmaisuun liittyvistä ongelmista1.)

Akkusatiivinen nudan

PMEG antaa akkusatiivia käyttävälle esimerkki­virkkeelle seuraavan merkityksen.

 • Li pentras ŝin nudan. = Li pentras ŝin, kiam ŝi estas nuda.

Toisin sanoen nainen on alasti jo maalausta maalattaessa. Tämä käy järkeen, koska virke on kirjoitettavissa muotoon

 • Li pentras nudan ŝin.

josta käy heti ilmi, että nuda on pronominin adjektiivi­attribuutti (vrt. mi vidas belan domon = mi vidas domon belan). Attribuuttina se noudattaa pääsanansa lukua ja sijaa.

Vaikka voi sanoa

 • Modigliani maalaa alastoman naisen.

ainakin omaan korvaani kuulostaa paremmalta, jos maalaa-verbin objektina on alusta, jolle maali levitetään.

 • Modigliani maalaa taulun alastomasta naisesta.

Nominatiivinen nuda

Entäs jos sana nuda ei olekaan akkusatiivissa, vaan sanotaan Li pentras ŝin nuda. PMEG toteaa, että tällöin virkkeen voi tulkita kahdella eri tavalla.

 • Li pentras ŝin nuda = Li pentras bildon, en kiu ŝi estas nuda.

tai

 • Li pentras ŝin nuda. = Li pentras ŝin, kiam li mem estas nuda.

Li pentras bildon, en kiu ŝi estas nuda

Minä ainakin ymmärrän ensimmäisen tulkinnan, Li pentras bildon, en kiu ŝi estas nuda, niin, että naisella on vaatteet päällä, mutta Modigliani käyttää mieli­kuvitusta ja maalaa taulun, joka esittää naisen alastomana. Alastomuus on siis toiminnan, maalaamisen, loppu­tulos, ja tällaiseen toiminnan loppu­tuloksen osoittamiseen suomessa käytetään sija­muotoa nimeltä translatiivi.

Translatiivista olen kirjoittanut useasti aiemminkin (ks. hakutulos), mikä johtuu siitä, että minua häiritsee, ettei esperantossa ole yhtä selkeää tapaa translatiivin osoittamiseen vaan peräti kolme.

Ensimmäinen on tämä

 • Li pentras ŝin nuda.

mutta kuten olen aiemmissa artikkeleissani todennut, pelkän nominatiivin käyttö on translatiivin esitys­tavoista kaikkein huonoin. Tällöin nimittäin tulkinta riippuu verbistä, osoittaako se muutosta vai ei, eikä vastaus silti välttämättä ole yksi­selitteinen, kuten tämä artikkeli osoittaa.

Toinen tapa osoittaa translativi esperantossa on käyttää sanaa kiel. PMEG:ssä on tästä aiheesta seikka­peräinen selostus, joka sisältää kuuluisan esimerkin:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto.
 • Mi elektis lin kiel prezidanton.

Näistä ensimmäinen on essiivi (”Puheen­johtajana valitsin hänet”) ja jälkimmäinen translatiivi (”Valitsin hänet puheen­johtajaksi”). Tämän pohjalta esimerkki­virkkeemme voi kirjoittaa muotoon

 • Li pentras ŝin nuda = Li pentras ŝin kiel nudan.

Kolmas ja mielestäni selkein tapa osoittaa translatiivi esperantossa, on käyttää prepositiota ĝis, jota esperantossa voidaan käyttää kuvaamaan jonkin tilan saavuttamista (ks. PMEG).

 • Li pentras ŝin nuda = Li pentras ŝin ĝis nuda.

Nyt vain on niin, ettei PMEG mainitse prepositioiden käyttöä pelkän adjektiivin edellä. Onko siis PMEG:n luetteloa käyttö­tapauksista pidettävä tyhjentävänä eli muita ei voi olla vai luetttelona tavallisista, ei suinkaan kaikista, käyttö­tapauksista? En tiedä, mutta minä kallistun jälkimmäisen, sallivamman tulkinnan kannalle.

Suomeksi tämän maalaamalla luodun alastomuuden ilmaiseminen on yksin­kertaista:

 • Modigliani maalaa naisen alastomaksi.

Li pentras ŝin, kiam li mem estas nuda

Jälkimmäinen tulkinta, jossa Modigliani itse on alaston, on edellä mainitun puheenjohtaja-esimerkin mukaisesti ilmaistavissa seuraavasti.

 • Li pentras ŝin nuda = Li pentras ŝin kiel nuda.

Tuo vain on yhtä vaikeaksi hahmottevissa kuin puheenjohtaja-esimerkki. Kun kerran nuda kuvaa maalaajaa, eikö selkeämpi paikka sille ole ennen prepositiota li.

 • Kiel nuda li pentras ŝin.

Tietysti voi ajatella, että nuda on pronominin adjektiivi­attribuutti, jolloin voi sanoa

 • Nuda li pentras ŝin.

Suomeksi nämä kaksi kuuluvat vastaavasti

 • Alastomana/alasti ollessaan Modigliani maalaa naisen.
 • Alaston Modigliani maalaa naisen.

Riippuu tietysti asia­yhteydestä, kumpi vivahde on sopivampi.


 1. Totta kai voisin sanoa ”Modigliani maalaa tuntemattoman naisen”, mutta tällöin ollaan liian kaukana alku­peräisen virkkeen fokuksesta eli alastomuudesta. Kokeilin myös vaihto­ehtoja, joissa olisin keksinyt naiselle nimen, mutta tuo toi omat ongelmansa. Toivottavasti ratkaisu, johon päädyin, ei ole seksistinen. ↩︎
0
0